• یکشنبه، 17 فروردین 1399
  • Sunday 5 April 2020
گروه خبر: یادداشت‌  -  شماره خبر: 9895  -  16 آبان 1396 ساعت 22:54

دکتر علی صادقین کارشناس و پژوهشگر ارشد بورس

سرمقاله - مکانیزم‌های معیوب در بورس انرژی
بورس انرژی ظرفیتی بسیار ارزشمند است که تا بالفعل شدن  تمام جوانب و عملکردهاش راهی بسیار در پیش دارد. کارهای بسیاری می‌توان انجام داد. نقش تبلیغات وسیع را نباید دست‌کم گرفت، تبلیغات می‌تواند اذهان را به این بازار علاقه‌مند کند و تعداد بازیگران این حوزه را افزایش دهد. ما حتی کارگزاری‌های که بخواهند این نوع معاملات را انجام دهند در حوزه انرژی کم داریم. باید همان‌گونه که به بازار اوراق توجه می‌کنیم، به همان اندازه از سوی سیاستگذاران به بازار انرژی نیز توجه شود. میزان نقدینگی موجود در بورس انرژی همچنان ایراد دارد و باید افزایش یابد، از همه مهم‌تر اگر ما به دنبال ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری هستیم، باید  به دنبال مکانیزم‌های موجود باشیم. سیاستگذاری، اجرا و توزیع باید به بورس انرژی منتقل شود. اگر این امر محقق شود به نظرم بورس انرژی می‌تواند جایگاهش افزایش یابد، اتفاقی که در بسیاری از کشورهای هم‌تراز ما نیز رخ داده است . از جمله زیرمجموعه‌های بورس که در باره‌ای آن غالباً از سوی فعالان نقدهای مطرح می‌شود، مجموعه خصوصی تولیدکنندگان برق است. بحث قابل توجهی که در حوزه بازار برق وجود دارد، همچنان نقش قابل توجه دولت در حوزه توضیحش است، به علت وضعیت انحصاری که وجود دارد چنین حالتی به وجود آمده است که انتقادهاتی را در پی داشته است. هنچنین تعداد بازیگران محدود که بسیار اندک هستند، از جمله دلایلی است که باعث شده است آن میزان شفافیت وجود در دیگر بازارها در این بازار وجود نداشته باشد. باید پذیرفت که نیازمند آن هستیم که تعداد بازیگران برق در بورس افزایش پیدا کند، نحوه توزیع  و عرضه برق باید تغییر یابد و هر چند  ساز و کار و عرضه برق در سه سال گذشته رشد داشته است، مکانیزم‌ها به گونه‌ای نیست که شفافیت و قیمت‌گذاری مطلوب را پشتیبانی کند.