• پنجشنبه، 6 تیر 1398
  • Thursday 27 June 2019
گروه خبر: اقتصاد بین‌الملل  -  شماره خبر: 9672  -  9 آبان 1396 ساعت 15:36


حذف ۷۵۰۰۰ شغل مالی پس از بریگزیت
کمال احمد، دبیر اقتصادی شبکه خبری بی‌بی‌سی بدون اشاره به یک منبع مشخص گفت: قابل درک است که این آمار در بانک مرکزی انگلیس به عنوان یک سناریوی منطقی استفاده می‌شود به خصوص اگر توافق خدمات مالی خاصی میان انگلیس و اتحادیه اروپا وجود نداشته باشد.
با این‌همه این آمار به شرایطی بستگی خواهد داشت که تحت آنها انگلیس از اتحادیه اروپا خارج می‌شود و ۷۵۰۰۰ شغل، حداکثر رقم پیش‌بینی شده در میان سایر گروه‌ها است.
دو معاون بانک مرکزی انگلیس که مسئول خدمات مالی هستند، قرار است روز چهارشنبه درباره بریگزیت در برابر یک کمیته پارلمانی حضور پیدا کرده و به توضیح بپردازند.
بر اساس گزارش رویترز، بانک مرکزی انگلیس در حال حاضر سرگرم ارزیابی طرح‌های اضطراری شرکت‌های خدمات مالی است تا اختلالات احتمالی پس از بریگزیت را به حداقل برساند./ایسنا