• جمعه، 22 فروردین 1399
  • Friday 10 April 2020
گروه خبر: یادداشت‌  -  شماره خبر: 9541  -  5 آبان 1396 ساعت 17:51

مهدی سلطان محمدی کارشناس مسکن

سرمقاله - زیان سنگین خریداران و فروشندگان ملک
فارغ از تمام نقدها نمی‌توان کتمان کرد که مشاورین املاک یک ضرورت و بازیگری هستند که بازار مسکن به آنها نیاز دارند.  مشاورین املاک یکی از قطعات پازل هستند که اگر بخواهیم بازار مسکن درست کار نماید، آنها نیز به عنوان یک بخش باید حضور داشته باشند. هر صنفی منتقدینی دارد و برخی نیز مشاروین املاک را نه عاملی مفید که نهادی مخل بازار مسکن ارزیابی می‌کنند، آنها معتقدند که مشاورین املاک بعضاً باعث افزایش قیمت می‌شوند و همچنین این صنف را تحمیل‌کننده یک هزینه‌ای اضافه به خریدار و فروشنده می‌دانند. این مباحث البته درست و علمی نیست، برای انجام تجارت شما به نقش واسطه‌ها نیاز دارید، به ویژه در بازاری همچون بازار ملک. در بازار ملک کالای وجود دارد که همگن نیست، هر مسکنی یک کیفیت خاص خود را دارد، صدها هزار عرضه‌کننده و صدها هزار خریدار در بازار وجود دارد. برای رساندن خریدار و فروشنده به مطلوبشان شما به یک نهاد مشخص وظیفه مند نیازمندید، پس باید پذیرفت که مشاروین املاک کارکرد مثبتی در بازار مسکن دارند. اما اگر بگویم که آنها نقش خود را به بهترین نحو انجام می‌دهند، چنین نیست. سیستم کاری مشاورین املاک هنوز همان سیستم قدیمی سنتی است که در آن فرض بر این است که مشاور املاک باید یک اطلاعاتی از خریداران و فروشندگان در دست داشته باشد و این اطلاعات را به عنوان سرمایه خود حفظ نماید و به هر طریق ممکن معامله را به اصطلاح جوش بدهد و اگر این اطلاعات را از دست بدهد به معنی از دست دادن سرمایه است. به خاطر همین سیستم بازار به صورت باز عمل نمی‌کنند. یعنی اطلاعات فروش ملک به طور کامل در بازار جریان پیدا نمی‌کند. خریدار هم به اطلاعات همه‌ی املاک دسترسی ندارد.
نیاز روز بازار آن است که ما باید یک سیستمی داشته باشیم که بتواند در هر لحظه اطلاعات فروش همه‌ی واحدهای در حال فروش را شامل قیمت و اطلاعات ملک داریم که در هر لحظه خریداران و فروشندگان به آن دسترسی داشته باشند. اما مشاروین املاک رغبتی به چنین کاری ندارند، زیرا این امر علی‌رغم تسهیل کار خریداران و فروشندگان ممکن است که فرصت‌های شغلی آنها را تهدید نماید و دو طرف معامله با حذف مشاور املاک، خود معامله را به سر انجام برسانند و یا رقبا با دسترسی به اطلاعات کار را به سر انجام برسانند. در نتیجه عدم مشارکت مشاورین املاک باعث وارد آمدن یک زیان سنگین به خریداران و فروشندگان ملک وارد می‌شود. بنابراین ما نیاز به یک شبکه گسترده برخط و آنلاین داریم که در آن در برابر اطلاعات ارائه شده یک تضمین خاطر به مشاورین املاک ارائه شود.