• چهارشنبه، 22 مرداد 1399
  • Wednesday 12 August 2020
گروه خبر: بورس  -  شماره خبر: 9531  -  5 آبان 1396 ساعت 13:48


جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس با کاهش سود سپرده‌های بانکی بیشتر شد
هادی حق شناس، اقتصاددان ،در مورد سرنوشت سپرده های خرد پس از کاهش نرخ سودبانکی اظهار داشت: حجم عظیمی از سپرده‌هایی که در بانکها وجود دارد مربوط به سپرده‌های مردم کوچه و بازار نیست و مربوط به شرکتها و ارگانهای بزرگ کشور است و کل سپرده‌های مردم در بانکهارقم قابل توجهی نمی‌شود.
وی افزود: دو ماه قبل از زمانی که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی ( نرخ سود برای سپرده‌های بلندمدت ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه مدت ده درصد) از سوی بانک مرکزی به شعب بانکهای سراسر کشور اعلام شود اغلب بانکها و به خصوص بانکهای خصوصی بلافاصله تغییر نرخ ها را به مشتریان خود اعلام کردند تا مشتریانشان اقدام به انتقال سپرده های خود کنند تا سپرده‌هایشان مشمول نرخهای سود جدید نشود.و با فرصتی که بانکها به مشتریان خود دادند گفته شد که نرخ سود قبلی مشمول حالشان خواهد شد.
وی با بیان اینکه بازار ایران در بلند مدت قابل پیش بینی‌نیست افزود: در مدتی که سود سپرده‌های بانکی کاهش و بهای ارز افزایشی شد بخشی از این منابع به سمت بازار بورس حرکت کرد و با تغییر نرخ سود سپرده های بانکی منابع به سمت بازارهای مسکن، سکه ، خودرو و ارز حرکت نکرد اما بخشی از آن منابع به سمت بازار بورس حرکت کرد./ایلنا