• پنجشنبه، 21 آذر 1398
  • Thursday 12 December 2019
گروه خبر: قاب  -  شماره خبر: 9448  -  1 آبان 1396 ساعت 20:57


سعدی هم از قلیان می‌گوید
سعدی هم از قلیان می‌گوید

شیخ اجل سعدی شیراز را گفتند نظرتان در مورد قلیان‌کشی  جوانان و برخی فوتبالیست‌ها چیست؟
وی بگفت:
سعدی فغان از دست ما لایق نبود این بی‌وفا
طاقت نمی‌آرم جفا بر این جماعت می‌رود
وی  در توصیف مصرف  و مضرات مصرف قلیان  می‌گوید:" در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می‌رود" خصوصا با تنباکوی میوه‌ای شیمیایی !
وی را گفتند شعری در وصف حال قلیان‌کشان بگو وی بگفت: چون مجمری پرآتشم کز سر دخانم می‌رود.