• چهارشنبه، 22 مرداد 1399
  • Wednesday 12 August 2020
گروه خبر: بورس  -  شماره خبر: 9308  -  28 مهر 1396 ساعت 13:10


معاملات امسال بورس به ۱۲۶ میلیارد سهم رسید
از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۱۳۸ روز معاملاتی تعداد ۱۲۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۳۳۰ هزار و ۶۶۱میلیارد ریال در ۷ میلیون و ۹۱۵ هزار و ۳۶۳ دفعه مورد معامله قرار گرفته است.
همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می دهد در این مدت ۷۳میلیارد و ۷۴۵میلیون سهم به ارزش ۱۶۰هزار و ۳۳۸میلیارد ریال در ۳ میلیون و ۲۶۴هزار و ۶۵۹ نوبت در بازار اول؛ ۴۵میلیارد و ۵۴میلیون سهم به ارزش ۱۱۴هزار و ۲۷میلیارد ریال در ۴ میلیون و ۶۰۲هزار و ۶۰۱ نوبت در بازار دوم؛ ۴۸میلیون سهم به ارزش ۴۷هزار و ۹۱۶میلیارد ریال در ۱۲ هزار و ۵۹۹نوبت در بازار بدهی؛ ۶ میلیارد و ۹۹۳میلیون سهم به ارزش ۵۲۳ میلیارد ریال در ۱۶۷۹ نوبت در بازار مشتقه و ۷۴۹میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۷هزار و ۸۵۶میلیارد ریال در ۳۳هزار و ۷۲۵نوبت مورد معامله قرار گرفته است.
این گزارش می افزاید: شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۷۷ هزار و ۲۳۰ واحد آغاز کرده است تاکنون با ۸۵۳۸ واحد افزایش معادل ۱۱.۱ درصد رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۸۵هزار و ۷۶۸واحد رسیده است. شاخص بازار اول نیز در این مدت با ۵۰۷۱واحد رشد و شاخص بازار دوم با ۲۳ هزار و ۶۱۸واحد افزایش مواجه شده اند./ایبنا