• پنجشنبه، 8 خرداد 1399
  • Thursday 28 May 2020
گروه خبر: بورس  -  شماره خبر: 8819  -  14 مهر 1396 ساعت 13:09


آمار معاملات امسال بورس به ۱۲۰ میلیارد سهم رسید
از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۱۲۸ روز معاملاتی تعداد ۱۲۰ میلیارد و ۲۴۷ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۳۱۰هزار و ۸۲۰میلیارد ریال در ۷ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۵۰۹ دفعه مورد معامله قرار گرفته است.
همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می دهد در این مدت ۷۰ میلیارد و ۷۲۰ میلیون سهم به ارزش ۱۵۴ هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال در ۳ میلیون و ۶۵ هزار و ۸۰۹ نوبت در بازار اول؛ ۴۱ میلیارد و ۸۱۷ میلیون سهم به ارزش ۱۰۶ هزار و ۸۷ میلیارد ریال در ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۶۰۳ نوبت در بازار دوم؛ ۴۳ میلیون سهم به ارزش ۴۲ هزار و ۸۲۶ میلیارد ریال در ۱۱ هزار و ۴۵۸ نوبت در بازار بدهی؛ ۶ میلیارد و ۹۹۳ میلیون سهم به ارزش ۵۱۵ میلیارد ریال در ۱۶۲۹ نوبت در بازار مشتقه و ۶۷۳ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۷ هزار و ۸۱ میلیارد ریال در ۳۰ هزار و ۱۰ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.
این گزارش می افزاید: شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۷۷ هزار و ۲۳۰ واحد آغاز کرده است تاکنون با ۸۲۰۰ واحد افزایش معادل ۱۰.۶ درصد رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۸۵ هزار و ۴۲۹ واحد رسیده است. شاخص بازار اول نیز در این مدت با ۴۶۵۹ واحد رشد و شاخص بازار دوم با ۲۳ هزار و ۷۹۵ واحد افزایش مواجه شده اند./ایبنا