• پنجشنبه، 8 خرداد 1399
  • Thursday 28 May 2020
گروه خبر: اخبار‌مهم / بورس  -  شماره خبر: 8467  -  1 مهر 1396 ساعت 13:05


بررسی نماگرهای بورس تهران در ۷۸ روز
بررسی وضعیت شاخص ها و نماگرهای بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که شاخص کل بورس در پایان تیرماه سال ۹۶ به رقم ۸۰ هزار و ۶۷۱ واحد رسیده است که نسبت به پایان خردادماه ۲.۵ درصد، پایان سال گذشته ۴.۵ درصد و چهار ماهه اول سال گذشته ۸.۳ درصد رشد داشته است.
این در حالی است که شاخص مالی در پایان تیرماه به رقم ۱۳۱ هزار و ۹۰۹ واحد رسید که نسبت به پایان خردادماه یک درصد رشد یافته ولی نسبت به پایان چهارماه اول سال گذشته ۱۳.۵ درصد افت را نشان می دهد. شاخص صنعت در پایان تیربه رقم ۶۹ هزار و ۵۰۱ واحد رسید که نسبت به ماه قبل از آن ۲.۷ درصد، نسبت به پایان سال گذشته ۵.۱ درصد و مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است.
شاخص ۵۰ شرکت فعال تر بورس در ماه تیرماه امسال رقم ۳۱۳۲ واحد را نشان می دهد که نسبت به پایان خردادماه ۲.۳ درصد، پایان سال گذشته ۳.۲ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۲ درصد رشد را نشان می دهد.
شاخص بازار اول در ماه مذکور به رقم ۵۶ هزار و ۱۰۶ واحد رسید که نسبت به ماه گذشته ۳.۴ درصد، پایان سال گذشته ۳ درصد و چهارماهه اول سال گذشته ۷.۷ درصد افزایش یافته است. شاخص بازار دوم نیز در پایان تیرماه به رقم ۱۷۸ هزار و ۱۲۴ واحد بالغ شد که نسبت به پایان ماه قبل از آن ۰.۷ درصد، پایان سال گذشته ۹۵ حدود ۷.۱ درصد و چهارماهه مشابه سال قبل ۹.۳ درصد رشد را نشان می دهد.
این در حالی است که ارزش معاملات سهام تیرماه سال جاری ۳۲ هزار و ۵۸۷ میلیارد ریال و در ۴ ماهه اول سال ۱۶۹ هزار و ۶۷۵ میلیارد ریال رسید. ارزش معاملات در تیرماه نسبت به ماه پیش از آن ۱۳.۷ درصد و در پایان چهارماه اول سال نسبت به چهارماهه اول سال گذشته رشد منفی ۱۵.۵ درصد را نشان می دهد.
ارزش معاملات بازار اول حاکی از رسیدن آن به رقم ۲۰ هزار و ۸۸۳ میلیارد ریال در پایان تیرماه و ۱۰۴ هزار و ۶۷ میلیارد ریال در پایان ۴ ماهه اول سال است. در عین حال ارزش معاملات تیرماه نسبت به ماه خرداد ۵۱ درصد افزایش یافت ولی در چهارماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد منفی ۱۷.۲ درصدی داشته است.
ارزش معاملات بازار دوم در تیرماه به رقم ۱۱ هزار و ۷۰۴ میلیارد ریال و چهار ماهه اول سال ۶۵ هزار و ۶۰۸ میلیارد ریال رسید. این وضعتی نشان دهنده رشد منفی ۲۱.۱ درصدی ارزش معاملات سهام در تیرماه امسال نسبت به ماه قبل از آن و رشد منفی ۱۲.۶ درصدی در چهار ماهه اول سال جاری نسبت به چهار ماهه اول سال گذشته است.
تعداد سهام معامله شده در تیرماه به ۱۳۰میلیارد و ۴۶میلیون سهم  در چهارماهه اول سال به ۷۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون سهم رسید که در تیرماه نسبت به ماه پیش از آن ۵.۲ درصد رشد یافته ولی در چهارماهه اول سال  جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵.۳ درصد منفی شد.
تعداد شرکت های درج شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان تیرماه ۳۲۵ شرکت بود که در تیرماه نسبت به ماه قبل از آن ۳درصد و در چهارماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۲ درصد افزایش نشان می دهد.
ارزش بازار سهام هم در پایان چهارماه نخست سال جاری رقم ۳۲۴۹ هزار میلیارد ریال را نشان می دهد که نسبت به ماه گذشته ۱.۵ درصد، نسبت به پایان سال گذشته ۰.۹ درصد و چهارماهه اول سال جاری نسبت به چهارماهه اول سال گذشته ۳.۸ درصد رشد داشته است./ایبنا