• شنبه، 2 تیر 1397
  • Saturday 23 June 2018
گروه خبر: یادداشت‌  -  شماره خبر: 8164  -  21 شهریور 1396 ساعت 22:07

کریم ده مرده عضو اتاق بازرگانی

سرمقاله - مدل تجاری جدید و شفافیت اقتصادی

بانک مرکزی در اقدامی مثبت نسبت به حذف ارز مسافرتی اقدام کرد. سال‌ها بود که تحت عناوینی همچون سفردرمانی یا تجاری بسیاری افراد از ارز ارزان برخوردار بودند. توجیه این کار نیاز مبرم اقشار آسیب‌پذیر و یا کار آفرینان به این گونه سفرها بود، در حالی که سفرهای خارج و پروسه نه چندان ساده‌ای اخذ ارز ارزان‌قیمت کاری نیست که اقشار کم‌درآمد خیلی در آن وارد باشند. البته این اقدام از آن جهت که دست بسیاری را از بیت‌المال کوتاه کرد حائز اهمیت است، اما مهم‌ترین مسئله در مورد آن زمینه‌چینی برای یک اقدام بزرگ تر است، اگر بانک مرکزی بتواند با موفقیت پروژه‌های همچون حذف ارز مسافرتی را به سرانجام برساند،...
... می‌توان امیدوار بود که زمینه برای اقدام اصلی و کار بزرگ این نهاد یعنی تک‌نرخی شدن ارز فراهم خواهد آمد، با توجه به سخنان اخیر رئیس بانک مرکزی در مورد تک‌نرخی شدن ارز می‌توان امیدوار بود که روزنه‌های امید برای این اقدام باز است. تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند به شفافیت اقتصادی و در نتیجه ایجاد زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند. اخیراً ریاست موسسه معتبر فریز به ایران سفر کرد و در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی بر همین موضوع شفافیت تکیه کرد. این مدیر مالی بین المللی در پیشنهادی بر مدل سرمایه‌گذاری دو سویه تاکید کرد، وی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاران ایرانی در صورت وجود فرصت‌های مفید سرمایه‌گذاری در خارج از کشور آنها را از دست ندهند و در مقابل نهادهای اقتصادی ایران بر جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و در نهایت سایر سرمایه‌گذاران تمرکز کنند. این مدل در نهایت یک درهم‌آمیختگی اقتصادی را به وجود می‌آورد که در اثر رفت و آمدهای تجاری و سرمایه‌گذاری‌های متقابل اثرات ضد رکودی این نوع تجارت آثار مثبت خود را بر روی اقتصاد نشان خواهد داد. برای مثال همکاری و سرمایه‌گذاری یک تاجر ایرانی در یک کارخانه صنایع پیشرفته در کره جنوبی می‌تواند در نهایت به جذب آن تکنولوژی و صنعت به کشور ما منتهی شود. تمام این پیشنهادها وقتی محقق می‌شود که اقتصاد ایران از شفافیت لازم برخوردار شود، این شفافیت زمانی میسر می‌شود که مسائلی بغرنج همچون ارز چند نرخی به یک راه‌حل مناسب برسد.