• سه شنبه، 28 خرداد 1398
  • Tuesday 18 June 2019
گروه خبر: یادداشت‌  -  شماره خبر: 7364  -  25 مرداد 1396 ساعت 21:43

مجتبی آقا یاری کارشناس مدیریت شهری

سرمقاله - چند پیشنهاد به شهردار جدید
شهردار جدید انتخاب شده است و راه بسیار پرپیچ‌وخمی در پیش دارد از اصول مدرن مدیریت شهری گرفته تا پیاده‌سازی اصول مدرن انضباط مالی، شهردار جدید  مجبور است فارغ از تمام مجادلات به امور فنی بپردازد و راهکارهای عملی برای این مسائل پیدا کند. یکی از مسائلی که  در رابطه با شهرداری تهران مطرح است بحث مستحدثات و املاک تجاری  نسبتاً زیادی است که یا توسط شهرداری به تملک درآمده یا آن که با مشارکت شهرداری احداث شده است. این املاک که غالباً سریع‌البیع هم نیستند  به جای کمک به شهرداری بسیاری اوقات باعث می‌شوند تا چابکی  زیر مجموعه‌ها گرفته شود و نقدینگی منجمد شده در این دارایی‌ها عملاً بی‌استفاده بماند ، آن هم در شرایطی که شهرداری بیش از هر زمانی به نقدینگی نیاز دارد. فروش این دارایی‌ها می‌تواند علاوه بر تامین نقدینگی از فساد  احتمالی نیز جلوگیری کند. در سال‌های گذشته الگوهای متعددی برای فروش املاک تلمبار شده‌ای مذکور پیشنهاد شد ، برگزاری مزایده‌ی یک‌جا به دلیل برخی مسائل حاشیه‌ای و همچنین رکود حاکم بر بازار مسکن عملاً به کناری نهاده شد ، همچنین  ایجاد یک کانال دائم برای فروش املاک مذکر از طریق بورس گزینه‌ای است که  متاسفانه چندان مورد توجه مسئولین فعلی نبوده است ، در حالی که در صورت واگذاری املاک مذکور با قیمت معقول و پایین تر از نرخ بازار می‌توان  علاوه بر باز شدن دست شهرداری به تغییر وضعیت مسکن در قشر تهران نیز کمک کرد. با توجه به آنکه اکنون دولت  و شهرداری هم‌سو هستند در فضای آرام‌تر می‌توان به موضوع بدهی‌های شهرداری نیز پرداخت ، برخی معتقد بودند رقم بدهی‌ها به صورت عمد و غیر واقعی از سوی دو طرف کم یا زیاد عنوان می‌شود  که حال با از میان رفتن این موانع می‌توان  بدهی‌ها را میان دولت و شهرداری و همچنین بانک مرکزی و بانک شهر تهاتر کرد تا رقم واقعی احصا شود . ایجاد انضباط مالی مهم‌ترین ماموریت آقای نجفی است که نمی‌توان و نباید آن را به تاخیر انداخت ، در واقع مشخص کردن دخل و خرج شهرداری و میزان دارایی و بدهی می‌تواند اعتماد عمومی را به این نهاد باز گرداند و از هر گونه شائبه نیز جلوگیری کند.