• جمعه، 28 تیر 1398
  • Friday 19 July 2019
گروه خبر: یادداشت‌  -  شماره خبر: 7158  -  20 مرداد 1396 ساعت 17:07

کامران واشقانی فراهانی مدرس دانشگاه

سرمقاله -کار ناتمام طیب نیا
طیب نیا وزیر خوش فکر و با دانشی است که هم در ابتدا و هم در طول دوره وزارتش،  موضع گیری‌های درستی نسبت به کلیت اقتصاد ایران داشت. کارنامه او اگر بدون دخالت جهت گیری سیاسی در نوع نگاه صورت گیرد می‌تواند هم در برگیرنده نقاط مبهم و هم نکات بسیار شفاف باشد، دوره ای وی را می‌توان دوره ثبات و بازگشت به روند اصلاح  امور دانست، شاید باید این دوره طی میشد تا در 4 سال دوم بتوان از ثبات به ریسک منهی به توسعه رسید. چنین ریسک مدیریتی نیز نیاز به شجاعت افزون تر دارد. وی نظام مالیاتی را تا حد قابل توجهی به پیش برد، اما این نظام تا رسیدن به شفافیت کامل راه بسیار زیادی در پیش دارد. توسعه صادرات غیر نفتی، ارتقاء و بهبود ساز و کارهای محیط کسب و کار، عوض نمودن کانال واگذاری‌ها از مشتریان همیشگی در بخش
نیمه دولتی به بخش خصوصی، اصلاح سیستم نظارت‌های گمرکی، اصلاح ساختار بودجه ریزی. بسیاری دیگر از جمله کارهای ناتمام طیب نیا محسوب خواهد شد که به خلفش به میراث خواهد رسید. واگذاری‌ها  در دوره ای او بیشترین اعتراضات را به همراه داشت، بسیاری از بنگاه‌های واگذار شده به دلیل مدیریت ناکارآمد بخش نیمه دولتی  و همچنین بخش خصوصی ناتوان عملاً پس از واگذاری رو به نابودی رفتند .  طیب نیا سعی نمود تا این موضوع را به گفتمان غالب تبدیل نماید که وجوه حاصل از فروش نفت درآمد نیست، بلکه باید سرمایه باشد، زیرا نفت یک سرمایه ای بین نسلی است که در صورتی که به اصول درست اقتصادی عمل نماییم، نباید آن را مصرف نماییم و تنها باید در صندوقی با رویکرد سرمایه گذاری نگه داری شود. سهام عدالت و شرکت‌های ایجاد شده حول محور آن در دولت‌های قبل ایجاد شد و آنچنان کلاف سر درگمی بود که طیب نیا نیز علی رغم تلاش زیاد نتوانست  تا گره‌های فراوان آن را باز کند، حال جانشین طیب نیا  باید  چنین امر سنگینی را نیز در کنار برنامه‌های  دیگر خود در دستور کار قرار دهد. وزیر اقتصاد اگر آنگونه که می‌گویند کرباسیان باشد، وی با توجه به شباهت فکری به طیب نیا ادامه دهنده راه وی خواهد بود. موضوع مهم البته معاونان وزیر اقتصاد و روسای سازمانهای چهارگانه مهم زیر مجموعه نیز هستند که باید دید که روند تکوین وزارت اقتصاد به کجا خواهد رسید.