• سه شنبه، 28 خرداد 1398
  • Tuesday 18 June 2019
گروه خبر: بانک‌و‌بیمه  -  شماره خبر: 71  -  22 دی 1395 ساعت 15:52


نسبت توانگری شرکت‌های بیمه اعلام شد
شرکت‌های بیمه در اجرای مقررات مصوب شورای عالی بیمه موظفند توانگری مالی خود را پس از تصویب صورت‌های مالی سالانه در مجمع عمومی، محاسبه و همراه اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی به بیمه مرکزی ارسال کنند.
در همین راستا اداره کل نظارت مالی پس از بررسی و کنترل محاسبات، نسبت توانگری هر یک از شرکت‌های بیمه برای سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۵را اعلام کرد:
توانگری در هر سال، بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال گذشته است.
  شرکت‌هایی که در سطح یک توانگری و وضعیت مطلوب قرار دارند، نسبت توانگری آنها برابر۱۰۰ درصد و بیشتر است. این شرکت‌ها برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه‌ گذاران و صاحبان حقوق آنها از توانایی کافی برخوردارند.
 نسبت توانگری مالی سطح دو، بیش از ۷۰ درصد و کمتر از ۱۰۰ درصد است. مطابق شاخص‌های تعریف شده سطح دو توانگری به این معناست که  شرکت‌های بیمه توانایی ایفای تعهدات خود را دارند، ولی باید برای رسیدن به شرایط مطلوب، وضعیت مالی خود را ترمیم و تقویت کنند. برابر برنامه ریزی صورت گرفته، بیمه مرکزی از شرکت‌های مذکور درخواست ارائه برنامه ترمیم وضعیت مالی سه ساله می‌کند.
  نسبت توانگری مالی سطح سه، بیش از ۵۰ درصد و کمتر از ۷۰ درصد است. برابر مقررات موجود، شرکت‌‌های بیمه ای که در سطح سه قرار می‌گیرند، موظفند علاوه بر اعلام برنامه ترمیم وضعیت مالی دو ساله به تفکیک هر سال، برنامه افزایش سرمایه برای ۲ سال‌آتی را نیز ارائه کنند. این  برنامه‌ها باید به گونه‌ ای باشد که در آن چگونگی ارتقای سطح توانگری ظرف دو سال آینده را به روشنی نشان دهد.
 نسبت توانگری مالی سطح چهار، بیش از ۱۰ درصد و کمتر از ۵۰ درصد است. شرکت‌هایی که در سطح چهار قرار می‌گیرند باید برنامه ترمیم  وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه برای سال آینده ارائه و تمهیدات لازم جهت ارتقای سطح توانگری خود را ارائه نمایند. علاوه بر این با توجه به سطح توانگری شرکت‌ها، بیمه مرکزی، شرکتهای بیمه مشمول را ملزم به انجام برخی از اقدامات فوری از  جمله کاهش صدور بیمه نامه، عدم ارائه پاداش به مدیران و خودداری از سرمایه‌گذاری در بخش‌های کم بازده نموده است.
 نسبت توانگری مالی سطح پنج، کمتر از ۱۰ درصد است. چنانچه نسبت توانگری موسسه بیمه در سطح پنج باشد، بیمه مرکزی مجاز است پروانه  فعالیت موسسه بیمه  را در یک یا چند رشته بیمه ای تعلیق یا ابطال نماید.
در راستای اجرای آیین نامه توانگری مالی، بیمه مرکزی به عموم هموطنان و بیمه ‌گذاران توصیه می‌کند به سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه که توسط بیمه مرکزی تایید و اطلاع‌رسانی شده به عنوان معیار اصلی انتخاب بیمه‌گر خود توجه کرده و در عین حال از توجه به سابقه فعالیت و گستره خدمات هر شرکت بیمه و نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت در شرکت‌های بیمه غفلت نکنند.