• سه شنبه، 28 خرداد 1398
  • Tuesday 18 June 2019
گروه خبر: یادداشت‌  -  شماره خبر: 6998  -  14 مرداد 1396 ساعت 21:32

مجید کیاسری مدرس دانشگاه

سرمقاله - کاهش دخالت به جای ادغام
هر چند وقت یک‌بار بحث تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها به صورت سینوسی مطرح می‌شود و اکنون نیز با توجه به نزدیک شدن به روزهای آغازین دولت دوازدهم دوباره بحث تفکیک به صورت جدی مطرح شده است، در زمان ادغام دو وزارتخانه صنعت، معدن، بازرگانی و همچنین مسکن و راه و شهرسازی به نیت کوچک سازی دولت یک سلسله رخدادها به وجود آمد. در کابینه به جای دو وزیر، یک وزیر حضور یافت، در استان‌ها مدیران کارکشته به صورت تک‌بعدی تنها به یک مسئولیت پرداختند و نه تنها دولت کوچک نشد، بلکه وزارتخانه‌های ادغام شده با تراکم عجیب نیز روبه روشدند، مسئولیت‌های مشابه در وزارتخانه‌ها نه تنها کمکی به بهبود روند‌ها نکرد، بلکه موجب بروز یک مقطع بلند از آشفتگی‌ها شد، وزارتخانه‌ی عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت در طول این دوره ادغام نه توانست به شکل کافی و لازم بر صنعت و معدن تمرکز کند و نه به گسترش صادرات همت گمارد و بازرگانی را رونق دهد. این عدم توجه به تمام ماموریت‌های تعریف شده در استان‌ها مشهود تر بود. معمولاً در هر استان رئیس سازمان صمت با توجه به علاقه‌اش یکی از سه مورد تخصصی صنعت، معدن یا تجارت را در اولویت برنامه‌های خود قرار می‌داد. در این رابطه می‌توان اهداف اولیه را مرور کرد، کاهش حجم وزارتخانه‌ها، بالا رفتن کارایی و راندمان، بالا رفتن کیفیت ارائه خدمات به مخاطبین، کاهش تصدی‌گری و دخالت دولت در امور. به جرئت می‌توان گفت که هنوز هیچ یک از این موارد نه تنها محقق نشده است، بلکه در مواردی به شکل معکوس، حجم افزایش پیدا کرد و راندمان کاری نیز پایین آمد و البته دخالت دولت در امور نیز کاهش نیافت. بر این اساس، دولت به صرافت به فکر تفکیک دوباره‌ی این وزارتخانه‌ها افتاده است، اما باید دقت کرد که مشکل، در تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها نیست و دولت باید به کاهش تصدی‌گری خود اقدام کند. اگر دخالت‌های موردی دولت کاهش یابد و امور به بخش خصوصی واگذار شود، تدریجاً به ناچار از حجم وزارتخانه‌ها کاسته می‌شود و در برابر نیروهای بازنشسته دیگر نیروی جدید ی به کار گرفته نمی‌شود. ساختمان‌های بزرگ و گسترده نیز کاهش می‌یابد.