• دوشنبه، 3 مهر 1396
  • Monday 25 September 2017
گروه خبر: قاب  -  شماره خبر: 6227  -  19 تیر 1396 ساعت 18:15


کاریکاتور
ثبت جهانی یزد تمام نگاه‌های جهانی را به سوی خود جلب کرد