• یکشنبه، 11 خرداد 1399
  • Sunday 31 May 2020
گروه خبر: قاب  -  شماره خبر: 4802  -  8 خرداد 1396 ساعت 19:05


پند آموز
من فکر می‌کنم انتهای این جهان زیباست،
من فقط فکر نمی‌کنم بلکه کمک می‌کنم که آن زیبایی جاری شود.
می‌خواهم نقشی در این بازی بزرگ سرنوشت داشته باشم.