• یکشنبه، 11 خرداد 1399
  • Sunday 31 May 2020
گروه خبر: قاب  -  شماره خبر: 4801  -  8 خرداد 1396 ساعت 19:54


اولین اسکناس تقلبی ایران
این اسکناس اولین اسکناس تقلبی ایران محسوب می شود  که  شخص جاعل کلمه only  را  خودش اضافه کرده بود  به همین خاطر لو رفت، در آن زمان اسکناس ها  یک نوع حواله تجار محسوب می شد که در شهر مقصد نقد می شد.