• پنجشنبه، 21 فروردین 1399
  • Thursday 9 April 2020
گروه خبر: قاب  -  شماره خبر: 4697  -  6 خرداد 1396 ساعت 18:46


پند آموز
همیشه
 تصویری روشن از آینده ات
داشته باش.

ولو اینکه آن تصویر هرهفته تغییرکند! این خیلی بهتر از این است که هیچ تصویری ازخودت نداشته باشی! تصویر از آینده تو را قدرتمند می‌کند.