• جمعه، 27 مهر 1397
  • Friday 19 October 2018
گروه خبر: بانک‌و‌بیمه  -  شماره خبر: 392  -  12 بهمن 1395 ساعت 19:12

بانک مرکزی اطلاعیه داد؛

قصور مدیران کاسپین در تکالیف قانونی
آفتاب اقتصادی: بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای مهم که با توجه بر اوضاع کنونی گروه بانک در تالار ممکن است بازار سرمایه را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد ، رویه‌ای قابل اعتنا در پیش گرفته است. در این اطلاعیه مهم به جزئیات قابل‌توجهی اشاره شده است.
  بانک مرکزی  در این اطلاعیه توضیحاتی درباره به سپرده گذاران موسسه اعتباری کاسپین ارائه کرد:
بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تکالیف قانونی، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳، آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۶ مصوبه مورخ ۹۰/۲/۲۷ شورای پول و اعتبار اقدامات لازم به‌منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از جمله تعاونی‌های اعتبار را از سنوات گذشته در دستور کار خود قرار داده است.
در این راستا، شورای پول و اعتبار با صدور مجوز موسسه اعتباری کاسپین مشروط به انحلال تعاونی‌های اعتبار فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امید جلین موافقت کرد. متعاقباً با توجه به انحلال تعاونی‌های یادشده، مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با سرمایه ۳.۰۰۰ میلیارد ریال در مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ صادر شد.
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی،‌ کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونی‌های منحله
 ۸ گانه، اقدام کنند.
نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به معنی عدم‌مسئولیت تعاونی‌های
 منحل شده درخصوص کسری احتمالی نخواهد بود و مسئولیت پاسخگویی به کسری احتمالی دارایی‌های انتقال‌یافته در قبال سپرده‌های شهروندان در هر یک از آنها، بر عهده سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحل شده است. بر این اساس، موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است به طرح دعوی علیه سهامداران و مدیران تعاونی‌های مذکور که کسری دارایی دارند، در مرجع قضایی اقدام کند.
متاسفانه با وجود تاکیدات مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اخذ تعهدنامه‌های لازم مبنی بر تسریع در ارزیابی و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های منحل شده، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسه اعتباری کاسپین در انجام تکالیف و ایفای تعهدات قصور کرده و فرآیند سامان‌دهی تعاونی‌های ۸ گانه یادشده را با کندی مواجه کرده‌اند که برخورد قانونی لازم با آنان به عمل خواهد آمد.
مدیران موسسه اعتباری کاسپین به دلیل وصول دستورات مغایر با رویه تعیین‌شده درخصوص ساماندهی تعاونی‌های منحل شده ۸ گانه و برخلاف مفاد نامه‌های بانک مرکزی و تعهدنامه‌های مربوطه و بدون کسب نظر این بانک و براساس دستور مرجع قضائی در یکی از استان‌های کشور، مبنی بر نصب تابلوی موسسه اعتباری کاسپین در تمام شعب تعاونی‌ها و تعویض دفترچه‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحل شده باوجود عدم تکمیل فرآیند نقل و انتقال دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعیین کسری یا مازاد آن‌ها اقدام کرده و عملاً موجب عدم‌توانایی موسسه اعتباری کاسپین در مدیریت تامین نقدینگی و پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌های مذکور و اعتراض سپرده‌گذاران شده‌اند
بر این اساس، پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحل شده
 ۸ گانه از سوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسه اعتباری کاسپین پس از انجام فرآیند نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و با مسئولیت مستقیم سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحل شده درخصوص جبران کسری دارایی‌ها، امکان‌پذیر خواهد بود. در این رابطه هماهنگی‌های لازم با دادسرای جرایم پولی و بانکی با هدف تقویم دارایی‌ها و رسیدگی به نحوه چگونگی پرداخت سپرده‌ها صورت گرفته و متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مسئولیت سهامداران و هیئت مدیره تعاونی‌های غیرمجاز منحله
۸ گانه مذکور، به استناد مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، اقدامات لازم را از طریق این موسسه به‌منظور صیانت از دارایی‌ تعاونی‌های موصوف و مدیریت انتقال دارایی و بدهی تعاونی‌ها و مشخص‌کردن میزان مازاد یا کسری دارایی هر یک از آنها را اعمال و مراتب را به مرجع محترم قضایی اعلام خواهد کرد تا متعاقباً حسب تصمیم مرجع مذکور از محل دارایی‌های تقویم شده، به پرداخت سپرده‌ سپرده‌گذاران تعاونی‌های مذکور توسط موسسه کاسپین
 اقدام شود.