• جمعه، 22 فروردین 1399
  • Friday 10 April 2020
گروه خبر: اخبار‌مهم / گفتگو  -  شماره خبر: 2410  -  18 فروردین 1396 ساعت 20:38

سید حمید کلانتری در گفتگو با آفتاب اقتصادی:

آداب و سنن قوی نقطه قوت برند یزد
آفتاب اقتصادی: استان کویری یزد چهره‌های سرشناس، رجل مذهبی، سیاسی، فرهنگی، کارآفرین و چهره آکادمیک ملی کم ندارد، موقعیت استراتژیک در مرکز ایران در کنار استعداد کم‌نظیر گردشگری  و قابلیت‌های صنعتی و کشاورزی در برابر پتانسیل منابع انسانی آن به نسبت متن و حاشیه می‌ماند، سید حمید کلانتری رجل سیاسی معاصر از جمله یزدی‌های سرشناس است. تکنو کراتی خوش‌نام که سال‌ها حضور و کارنامه کاری مقبول و به دور از مشکل برای وی در میان جناح‌های سیاسی آبرو و اعتباری قابل توجه ره‌آورد آورده است.
یکی از یزدی ها  
این سید یزدی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل 1335 در روﺳﺘﺎی ﻫﻤﺖ آﺑﺎد ﯾﺰد است، وی از جمله مبارزین پیش از انقلاب محسوب می‌شود که  ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ اﻗﺘﺼﺎد را از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ و ﻓﻮق‌ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را از ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ کرد. کلانتری همچنین دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را پشت سر گذاشته است. کسب شغل اول وی معلمی آن هم حق التدریس در استان یزد بود، کلانتری در سال 60 به جهاد سازندگی ملحق شد و تا سال 63 در جهاد سازندگی به عنوان مسئول مرکز هماهنگی شورای اسلامی روستایی مشغول به فعالیت شد. سوابق مبارزاتی‌اش و حضورش در کسوت پاسداری موجب شد تا وی در سال 1363 به عنوان مسئول واحد بسیج سازندگی جهاد انتخاب شود.  حمید کلانتری تا سال 1365 در این سمت باقی ماند.  
از 1365 تا 1367، معاونت ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ، از 67 تا 72 به عنوان ﻣﻌﺎون ﺗﺮوﯾﺞ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و از سال 74 ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ و رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﺮاﻧﮕﺮدی و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی، از جمله دیگر سوابق مدیریتی وی محسوب می‌شود.  کلانتری در سال 74 ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻮاﻧﺎن شد و تا سال 76 تحت همین عنوان مشغول به فعالیت بود. وی در سال 76 به معاونت وزارت رسید و به عنوان ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﺸﻮر منصوب شد و تا سال 1380 که به عنوان استاندار یزد معرفی شد، در این منصب فعالیت می‌کرد. مهم‌ترین بروزش برای هم استانی هایش که باعث شد تا در یزد به چهره‌ای ماندگار بدل شود به دست گرفتن سکان استانداری یزد در طی 4 سال در دولت اصلاحات از 1380 تا سال 1384 بود. برخی موفقیت وی در این دوره خاص که همراه با فعالیت‌های بسیاری بود را به خاطر عرق و یزدی بودنش می‌دانند و دیگران روابط بسیار گسترده و مثبت وی با زعمای استان از ابتدا تاکنون را در کنار عملگرا بودنش را دلیل تفاوت عملکرد وی قلمداد می‌کنند. سوابق وی هر چه که هست وی پس از دوره‌ای حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دولت یازدهم به عنوان معاون وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی منصوب شد. درباره استان زادگاهتان و همچنین  گفت‌وگو با حمید کلانتری برای بسیاری از هم‌استانی هایش می‌تواند جالب توجه باشد، از همین رو گپ و گفتی یزدمحور را با سید حمید کلانتری در محل دفتر نه چندان مجللش در ساختمان معاونت تعاون وزارت کار و امور اجتماعی ‌ترتیب دادیم.
 سوال آغازین ما در مورد دیدگاه شما به عنوان یک یزدی اصیل با توجه به تجربه استانداری‌تان در دوران اصلاحات درباره زادگاهتان چیست؟ و همچنین  افق‌ها و دورنمای ذهنی شما از استان یزد چگونه است؟
من در ابتدا از شما تمام همکارانتان در رزونامه آفتاب یزد تشکر می‌کنم و امیدوارم که از این مصاحبه موضوعی مفید به فایده، حاصل شود، واقعیت این است که هر استانی در کشور دارای ویژگی‌های خاص خود است، و از فاکتورهای متفاوتی همچون ویژگی‌های اقلیمی، آداب و رسوم و سنن خود تمایز می‌یابند.  واقعیت این است که مردم خوب یزد به خاطر سنن و آداب و ادب بسیار خاصشان در جامعه اعتباری خاص یافته اند، این مردم قانع و رفتار خاص و نجیبانه‌شان ممکن است در اثر عوامل فرهنگی بسیاری شکل گرفته باشد، اما یکی از این عوامل به نظر من عوامل اقلیمی است. یزد، استانی است کویری که، مردم این خطه در طول تاریخ برای غلبه بر کم‌آبی‌ها و برخی سختی‌های طبیعت دو ویژگی را در خود تقویت کرده اند، یکی تلاش و کوششگری مستمر و دیگری تقویت قوه عاقله و فکر و خلاقیت بوده است، یزدهی‌ها به‌خوبی از این دو عنصر استفاده کرده‌اند. در واقع اگر شما در محدویت قرار بگیرید سعی می‌کنید که از این دو عنصر استفاده کنید.  برای مثال قنات که یک صنعت دیرینه‌ی آبیاری است و در یزد پیشینه‌ای تاریخی دارد ( نزدیک 3200 کیلیومتر قنات در یزد وجود دارد، )قنات‌های که بعضاً بیش از 60 کیلومتر طول دارند. این موضوع که کدام مسیر دارای آب است یا اینکه چه شیبی را انتخاب نمایند، با امکانات اکنون شاید ساده به نظر برسد، اما با امکانات آن موقع بیانگر نوعی نبوغ حاصل از محدویت‌های محیطی است، نیاکان ما در یزد گاهاًٌ با استفاده از بعضی مطالعات محیطی برای مثال حرکت برخی حشرات مانند برخی مورچه‌ها و مسیر رفت و آمدشان، می‌توانستند به مکان مناسب برای کشف آب دست یابند. بسیاری اوقات برای شیب‌یابی مناسب با امکانات ساده آن زمان آن‌چنان از آبادی دور می‌شدند که مظهر قنات در جای قرار گیرد که با توجه به شیب و دبی آب، در نهایت آب قنات به روستای مورد نظر برسد، چنین محاسباتی در زبان ساده و صد البته در آن زمان نشانه بارز هوشمندی و بهره‌وری حداکثری از نعمات بود. همچنین در حوزه مقابله با گرما و تهویه مطبوع، معماری یزدی و نحوه بهره‌گیری از طراحی سازه و بادگیرها در کشور زبان‌زد است. آن تالارها، زیرزمین‌های مطبوع و سابات و زبانزد، محیط زندگی را برای مردم رام و خوشایند می‌کرد. هنوز هم در اگر در بافت تاریخی یزد قدم بزنید می‌بیند که قسمتی مسقف و قسمتی روباز است، این موضوع در آن زمان به نوعی مهندسی باد بود که باعث جریان‌یافتن باد می‌شد و باعث می‌شد شخص گرمای کمتری را متحمل شود، در درون خانه هم برای بادگیر‌ها در نهایت هوشمندی سیستم تهویه تعبیه شده در پیکر خانه بود که برای آنکه باد خنک شود، یک حوض خانه‌ای تعبیه شده بود که باد گرم پس از برخورد بادگیر خنک می‌شد اوج می‌گرفت و در درون خانه جریان می‌یافت. این مورد ساده خود گویای ابتکار و خلاقیت متمایز این مردمان است. در اوقع در آن محیط کویری یزدی‌ها عناصر هنر و معماری را به ابزاری برای تبدیل محیط خشن کویری به مکانی آسوده و پر از آسایش، بدل کردند، آن هم به وسیله همان دو عنصر سخت‌کوشی و فکر و اندیشه .  پشتوانه این دو عنصر نیز نیز ایمان و توکل به خداوند بود. این خواستگاه قوی مذهبی باعث شده است که زمینه‌ای فراهم شود تا علمای بزرگی در یزد پرورش یابند علمای که خود به نوبه خود به تقویت این ساختار معنوی جامعه کمک می‌کردند، علمای بزرگ اسلام در یزد در واقع هم اعتقادات دینی مردم را پشتیبانی می‌کردند و هم
 در کنار این‌ها شهید محراب حضرت آیت الله
صدوقی که وجود پرخیرشان اثری ماندگار بر تارک فرهنگی استان یزد بر جا گذاشته است. ایشان پیش از انقلاب علاوه بر جایگاه رفیع دینی منشا خیر و برکات بسیاری نیز بودند، هر جا که قبل از انقلاب بلایای طبیعی همچون سیل و یا زلزله و به‌ویژه خشکسالی حادث می‌شد، ایشان از اولین پیشگامان کمک به مردم و نقطه امید مردم بلا دیده بودند و هنوز خاندان صدوقی باعث برکات برای استان و کشور هستند.  این خلقیات زعمای مذهبی در روحیات مردم یزد انعکاس قوی یافته است، به نحوی که مردم در رشته‌های مختلف از وقف همچون مساجد، حسینه ها، مدارس و امکنه علمی و فرهنگی و عام‌المنفعه و همچنین حتی استراحتگاه و کاروانسرای موقوفاتی داشتند. این فرهنگ قوی وقف مشارکت بسیار اجتماعی و مذهبی مردم یزد را نمایندگی می‌کند.  در یزد امروز نیز که دنباله این پیشینه فاخر و قوی دینی و اعتقادی و اجتماعی است دارای پتانسیل‌های بسیار فراوان اقتصادی و فرهنگی است. در واقع بنده همیشه معتقد بودم ،  و در زمان حضور در استانداری یزد نیز همین خط را دنبال می‌کردم، که یزد در واقع سه ثروت و داشته بزرگ در اختیار دارد، اولی ثروت طبیعی و معدنی و کانی‌ها و سنگ‌آهن و سرب و روی دیگر ذخایر طبیعی و زیرزمینی است. دیگر داشته بزرگ یزد که بسیار هم چشمگیر است بعد ذخایر انسانی و اجتماعی این استان است. در واقع از قدیم تا زمان معاصر و کسب دانش و علم در یزد اهمیت
فراوان داشته و دارد، این استان علاوه بر آنکه دارالعباده بوده دارالعلم نیز بوده است، برای نمونه شاید 23 یا 24 سال می‌باشد که یزد پرچمدار رتبه‌های برتر کنکور سراسری است. استعداد کسب تحصیل، علم و فناوری در یزد زیاد است، ما در استان دانشگاه‌ها و مراکز علمی بسیار خوبی را در اختیار داریم، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد و دانشگاه سراسری در کنار مدارس ممتاز و همچنین پارک علم و فناوری وجهه‌ای علمی قابل تامل به این استان داده است. محور سوم ثروت در یزد، ثروت تاریخی استان است، ثروتی که در صنعت گردشگری رو به رشد استان تبلور یافته است و گردشگران و علاقه‌مندان را از سراسر جهان به خود جذب می‌کند، شاید چون هیچ جا به این صورت بافت تاریخی خشت گلی وجود ندارد. یونسکو نیز در کنفرانسی تخصصی در زمینه وجود معماری خشت و گلی متمایز استان بر این ویژگی صحه گذاشت. ایجاد مراکز اقامتی و هتل‌ها با تاکید بر حفظ بافت است که مردم می‌توانند در عین لذت‌بردن از ساختار تاریخی آسایش هتل‌های امروزی و چند ستاره را تجربه کنند، از جمله اقدامات خوب صورت گرفته در استان است.  باز هم هم تاکیدم بر محور علمی و انسانی است، چون به خاطر وجود سطح بسیار بالای افراد تحصیلکرده و شاخص و نخبه در استان می‌توان این امید را داشت که یزد به قطب فناوری و علمی کشور بدل شود. اخیراً هم بحث کریدور علم و فناوری در یزد نیز مطرح است که به عنوان یکی از 5 استان شاخص علمی کشور مطرح است و امیدواریم با تحقق آن، جایگاه علمی استان با توجه به شایستگی که در آن است برجستگی بیشتری بیابد.

 با توجه به حوزه کاری شما که حوزه تعاون کشور را در بر می‌گیرد، در این زمینه استان یزد، به‌یژه در زمینه گردشگری و صنعت کدام پتانسیل‌ها و زمینه‌های اقتصادی را داراست؟ آیا می‌توان به جذب منابع بیشتر مالی همچون منابع صندوق توسعه در این استان امیدوار بود؟
واقعیت این است که تعاونی‌ها رشته‌های گوناگونی دارند، تعاونی‌ها کوچک هم‌چون، مشاغل خانگی و یا تعاونی‌های روستایی، تا تعاونی‌های بزرگ استانی یا رشته‌های هم‌چون تعاونی‌های پزشکی و بیمارستانی و درمانی را در بر می‌گیرد. برخی از بهترین بیمارستان‌های کشور مربوط به تعاونی‌ها هستند. ما یک تعاونی ملی فراگیر کشوری در یزد داریم که بخش بزرگی از سهامدارانش را اعضای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تشکیل می‌دهد که یکی از زیباترین رستوران‌های یزد را نیز مدیریت و اداره می‌کند. در گردشگری، می‌تواند آژانس‌های مسافرتی و اقامتی در حمل‌ونقل شکل بگیرد. ما اگر حمل‌ونقل کشور را نگاه کنیم می‌بینیم که بیشتر ترمینال‌ها را با درصدی بیش از 70 درصد را تعاونی‌ها اداره می‌کنند.
همین ظرفیت خوب اقتصادی در یزد هم به‌ویژه در بخش گرشگری امکان و زمینه‌ای زیادی برای عینیت یافتن دارد و استان یزد در واقع یکی از بیشترین ظرفیت‌ها را برای فعالیت در قالب تعاونی‌ها در اختیار دارد.
  اگر بازگردیم به موضوع اصلی مصاحبه که موضوع جذاب یزد است، جناب مهندس! ، با توجه به اهتمام ویژه شما چه در زمان استانداری و چه پس از آن به فرهنگ بفرمایید تاکنون چه اقداماتی برای گرد هم آمدن نخبگان و شخصیت‌های فرهنگی و کارآفرینان استان انجام شده است؟
واقعیت این است که در تهران ما از گذشته یک تشکلی داشتیم، تحت عنوان یزدی‌های مقیم تهران، این انجمن متشکل از موثرترین افراد یزدی و پیشکسوتان فرهنگی استان بود که بنده نیز به عنوان عضو کوچک جمع در آن حضور داشتم و نشست‌های گوناگونی نیز برگزار می‌شد. از سال 86 این مجموعه یزدی‌های مقیم مرکز به عنوان یک بنیاد رسمی به ثبت رسید، تحت عنوان "بنیاد اندیشه و احسان توحید" که البته همان کارکرد و نقش پیشین را نیز سعی می‌کند که ایفا کند. هدف این بنیاد نیز این است که تعاملات و ارتباط را بین یزدی‌ها و استان یزد و صد البته بین یزدی‌ها و کارآفرین و سرمایه‌گذار برقرار کند. خود این ایفای نقش یک مسئله مهمی است، وقتی سابقه خوبی وجود دارد، ما باید مواظبت و پایش کنیم که این سابق و اصالت و این ارزش‌های اجتماعی حفظ شود. در واقع یکی از نگرانی‌هایی که وجود دارد و نگرانی به جای نیز هست آ ن است که در گسترش فضای مجازی و اختلاط‌های فرهنگی به‌ویژه در محیط‌های آکادمیک، ممکن است یک مقدار آن فضای خاص معنوی به جا مانده از گذشته کم‌رنگ شود، در واقع این موضوع که چگونه این ارزش‌های اصیل دینی و فرهنگی حفظ شود، این است که ویژگی‌های فرهنگ یزد چیست مختصات آن کدام است؟ تمام این‌ها باید باز‌تر شود. سرمایه اجتماعی یزد سرمایه زیادی نیز بوده است، به‌عنوان نمونه، چند سال قبل یکی از دوستان خوب ما از یزد باز گشته بود و تعریف می‌کرد که ما به یک مغازه‌ای رفتیم برای خرید، تا یک بافته‌ای یزدی به عنوان سوغات تهیه کنیم که مغازه‌دار به ما گفت اگر جنس بهتر می‌خواهید، چند مغازه بالاتر، جنس با کیفیت‌تر از ما عرضه می‌کند، در واقع این موضوع که کاسبی مشتری را به سمت خرید از رقیب تجاری‌اش راهنمایی کند، تنها به این انگیزه که حد اعلای اخلاق و آموزه‌های دینی را رعایت کند، یک ویژگی کثیرالمثال و عام در استان است که خود بیانگر تمایز فرهنگی و عمق و غنای زیاد فرهنگ عمومی در استان است. یکی از دوستان می‌گفت که ما اوایل رفتیم بانک تا پول بنگاهش را در بانک به امانت بگذارد، کارمند بانک حاضر نشد پول را بشمارد و در برابر تعجب دوست ما گفته بود که ما پول یزدی‌ها را نمی‌شماریم. این در واقع یک اعتبار و سرمایه است که باید برای آن بهای بسیاری قائل شد، این البته در زمان معاصر به خاطر گسترش تعاملات اجتماعی و برداشته شدن مرزها شاید مقداری از سوی عوامل بیرونی با تهدید مواجه است که باید آسیب‌شناسی و چاره‌جویی شود.
  شما در جای فرمودید که یزدی‌های کارآفرین در قدیم مردان خودساخته بودند که افکار بزرگ داشتند و حجره‌های کوچک، کارآفرینان بسیاری در یزد بوده‌اند که هنوز آثار و برکاتشان نمایان است، بسیاری از مسافرین نیز شاید با نام‌های بلندی همچون حاج خلیفه رهبر آشنا باشند، به عنوان دولتمردی که سال‌ها با امر کارآفرینی و توسعه اقتصادی این استان به عنوان یک دغدغه ذهنی مشغولید، نظرتان در باره‌ای دورنمای کارآفرینی در استان و وضعیت موجود فعالیت اقتصادی بخش خصوصی چیست؟
واقعیت این است که که در استان ما بسیار بودند اشخاصی که از کم و شاید صفر شروع کردند اما یک روند ثابت و پایدار را در پیش گرفتند، این موضوع که جوانان یزدی و غیریزدی از این مردان ثابت‌قدم قدیمی می‌توانند یاد بگیرند، این بوده که در راه رسیدن به هدف بلند خود سختی‌ها را به جان می‌خریدند. مرحوم آقای گرامی که آن برند معروف چای را به وجود آورد کسی بود که خودش برای من تعریف می‌کرد که ما روزهای اول که به تهران آمدیم ویزیتور فروش چای جهان بودیم، تازه در روزهای اول دوچرخه هم نداشتیم و با دست و یک کیلو، یک کیلو چای می‌فروختیم و از راه‌آهن راه می‌افتادیم و در بقچه‌ای مغازه به مغازه پیاده یا در نهایت با دوچرخه می‌رفتیم شاید بتوانیم چای بفروشیم و همین شخص به خاطر بلندنظری و همت بلند تر، به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کند که به تاجری معروف و سرشناس در ایران و حتی در خاورمیانه تبدیل شد و برندش که همان چای گلستان است چنین معروف شود و در ضمن آن فکر اقتصادی است که برنده است،  در واقع امروز می‌گویم کسی موفق است که یک بیزینس‌پلن خوب تهیه کند، آنها نیز در آن زمان بیزینس پلن‌های خود را داشتند، البته به شکل ساده تر، اما حساب‌شده و دقیق و با فکر در تمام این موارد البته برای جوانان سرمشق زیادی وجود دارد. اکنون هم ما بحمدالله یزدی‌های داریم که جا پای جای قدمای با عزت و پر تلاش گذاشته‌اند و تولیداتی دارند که تحت لیسانس‌های معتبر بین‌المللی عرضه و صادر می‌شود. این محصول و تولیدات البته باید تقویت و توسعه یابد. یک فکر خوب شاید که از گذشته نیز مطرح بود، تاسیس مدرسه مدیریت و آکادمی توسعه مدیریت باشد، آکادمی که امکان عرضه تمام این تجارب به روش‌ها در آن نهفته است. ما در ژاپن هم می‌بینیم که یک آقای به نام ماسوشیتا که مجموعه ناسیونال و جهان‌الکتریک را در آن کشور تاسیس کرد، از کارگری‌ساده در کارخانه شروع کرد تا جایی که چند سال قبل بیش از 25 میلیارد دلار، حجم دارایی خالص وی برآورد شده که از طریق تولید و کارآفرینی حاصل شده است. این تماماً حاصل نگاه بلند و کوشش و سخت جانی بسیاری است که از ویژگی‌های هر کارآفرین موفقی است. ما در کشور باید با نگاهی باز و نگاهی سازنده با این موضوعات برخورد کنیم. ما همان موقع در استانداری، یک اتاقی را در یزد ایجاد کردیم به اسم اتاق سرمایه‌گذاری و تولید. این نهاد که در میدان ابوذر یزد واقع شده بود مکانی بود تا آسان‌ترین دسترسی به مدیران دولتی را برای کارآفرینان و تولیدکنندگان فراهم آورد. در برابر این تقاضا که برخی ممکن بود بگویند که ما به مدیران در پشت درهای بسته دسترسی نداریم در واقع ما مدیران را پیش کارآفرینان بردیم و 14 میز در آنجا بود برای مدیرانی مرتبط با سرمایه‌گذاری رئیس این اتاق نیز شد، معاون اقتصادی استاندار تا کسی که کاری داشت بیشترین ارتباط را با آن مدیر داشته باشد. ما باید دست کارآفرین را بگیریم،  به وی احتراماً بگذاریم، بسیاری اوقات تنها جنبه‌های مالی مهم نیست یکی از تولیدکننده‌های یزد یک‌بار گفت ما یک خارجی را دعوت کرده‌ایم و درخواستی را مطرح کرد که اگر بشود وی از قسمت وی‌ای پی فرودگاه که مخصوص مدیران است وارد شود ما نیز چون می‌دانستیم که وی قصد سرمایه‌گذاری دارد این اجازه را دادیم و ظاهراً همین تکریم بر روند ارتباط‌گیری و جذب سرمایه‌گذاری تاثیر نافذ داشته است. در واقع همین خلاقیت‌های کوچک مدیریتی می‌تواند برخی اوقات موثر و ایجادکننده شادابی اجتماعی و رونق باشد.

 بنیاد اندیشه آیا برنامه خاصی برای جمع‌کردن سرمایه‌گذاران در زیر چتری واحد و هدایت آنها به زمینه‌های سرمایه‌گذاری یزد را در دست دارد؟
واقعیت این است که بنیاد اندیشه و احسان توحیدی بیشتر ماهیتی فرهنگی و اجتماعی دارد تا اقتصادی، اما من فکر می‌کنم که همین‌قدر که یک کارآفرین یزدی در انجا می‌اید و در کنارش یک معاون اول رئیس‌جمهور سابق یا استاندار و نمایندگان سابق مثلاًٌ حضور دارند و امکان برقراری تعامل و اخذ راهنمایی در جهت رفع مشکلات سرمایه‌گذاری و تولید برای کارآفرینان وجود دارد، خود می‌تواند گره‌گشا و موثر باشد. در واقع کارافرینان نیز بیش از این چیزی نمی‌خواهند، مشورتی راهنمایی می‌تواند اثر وضعی خود را بگذارد. ما قصد داریم تا در آینده نزدیک مراسمی ویژه داشته باشیم تا کسانی که در یزد در خیر جمعی شرکت داشته‌اند و جزو خیرین هستند مورد تجلیل قرار بگیرند، که ان‌شاالله انجام خواهد شد. ما همچنان ان‌شالله در روزهای پیش رو در نشست عیدانه بنیاد برنامه‌های را در صورت هم‌اندیشی در این زمینه مطرح خواهیم کرد. ما در بنیاد کمیته‌های مختلفی همچون کمیته‌های مدیران دولتی و یا پزشکی داریم که می‌توانند نقش خود را ایفا کنند.

 ظاهراً بنیاد تاکنون مراسماتی را برای تجلیل از شخصیت‌های شاخص یزدی برگزار کرده است؟
بله، یکی از این اشخاص مرحوم آذر یزدی بود، همچنین استاد قلم سیاه چهره‌ای برجسته هستند که از سوی بنیاد مورد تجلیل قرار گرفتند و در حوزه اجتماعی- سیاسی از آقای دکتر عارف و خدماتی که ایشان در خود یزد و سطح کشور داشتند تجلیل شد، نقش ایشان در انتخابات پیشین ریاست‌جمهوری و پس از آن که فضای مثبتی را برای آقای دکتر روحانی فراهم کرده بود ایشان مورد تقدیر قرار گرفتند  و البته بسیاری دیگر نیز بوده‌اند که در نشست‌های رسمی و غیررسمی مورد تقدیر قرار گرفته‌اند.  در راس اینها بنیاد در 30 امین سال شهادت شهید صدوقی مراسمی ویژه برگزار شد و مجلس ویژه‌ای بود که به یادبود و شخصیت معنوی آقای صدوقی پرداخت.

 ظاهراً بنیاد کلاس‌های نهج‌البلاغه نیز برگزار می‌کند؟
یکی از برنامه‌های خوب و مورد علاقه بنده کلاس‌های تفسیر نهج‌البلاغه با حضور آیت الله سروش محلاتی است که در این نشست‌ها اسلام با توجه به شرایط روز جامعه معرفی می‌شود. همچنین نشست‌های عاشورا نیز برگزار شد که کتاب آن نیز چاپ شد. مجموعه بحث‌های اسلام و عدالت و رابطه دین و دنیای امروز برگزار شده است که کتاب‌های آن به مرور چاپ خواهد شد.