• یکشنبه، 11 خرداد 1399
  • Sunday 31 May 2020
گروه خبر: یادداشت‌  -  شماره خبر: 23  -  18 دی 1395 ساعت 16:49

فریدون مجلسی l کارشناس

نمایش جدید دونالد ترامپ
تیم ترامپ از همه دیپلمات‌های آمریکایی خواسته است پیش از مراسم تحلیف، کناره گیری کنند و به کشور بازگردند .این درخواست اگراز سوی ترامپ صورت گرفته باشد مطمئنا اقدامی بی سابقه و عجیب به شمار می‌آید .
اما در باره این موضوع باید به چند نکته توجه کنیم .
 نخست اینکه ترامپ به عنوان  رییس جمهور یک کشور ، وقتی صحبتی می کند باید بر سر حرفش نیز بماند بنابراین دیگر اینگونه نخواهد بود که او  مثل مبارزات انتخاباتی اش یک حرفی بزند و بعد هم آن را تعدیل کند و یا به طور کلی زیر آن بزند . ترامپ به عنوان یک رییس جمهور باید بر سر حرفش بماند و به آنچه در قبال دیپلمات ها گفته عمل کند .
دوم اینکه اقدام دونالد ترامپ و تیم او،در فراخوانی سفرا، بیش از هرچیز یک مانور نمایشی است ، نمایش تغییر .
دونالد ترامپ سعی دارد با چنین کاری به همه نشان دهد که وی به فکر تغییرات گسترده در کشور است و این تغییر رانیز از سیاست خارجه آغاز کرده است  .
 البته فراموش نکنیم همیشه بر حسب دولتی که در آمریکا بر سر کار می‌آید تغییر دیپلمات ها نیز صورت گرفته به عبارتی  به طور کلی تغییرات  دیپلمات های آمریکا به دلیل تغییرات دولت، امری طبیعی اما تدریجی در این کشور است .
 خواه ناخواه با تغییر دولت های آمریکا ، تغییر در وزارت خارجه صورت گرفته و سپس شاهد تغییرات گسترده در سفرای آمریکا نیز هستیم .  ولی اقدام تیم ترامپ از این جهت جای شگفتی است که او به یکباره و پیش از ریاست جمهوری اش تمام دیپلمات ها را  فرا خوانده است.
رییس جمهور آینده آمریکا می خواهد با این اقدام خود علاوه بر پیام تغییر و متفاوت بودنش نسبت به دولت دموکرات، قدرت خود را هم به رخ بکشد و بگوید که او همه چیز را کنترل می کند .البته ترامپ  با این کار توهین بزرگی به دموکرات ها نیز  کرده است و به آنها با زبان بی زبانی می گوید شما ها هرکاری که کردید من برخلاف آن عمل می کنم و هرکسی را آوردید من کس دیگری را به جای او خواهم آورد .
اما ترامپ به این نکته توجه نداشته است که معمولا دیپلمات های آمریکایی به دودست سیاسی و «کرییری» (حرفه ای و غیر سیاسی) تقسیم می شوند
 و این کشور دیپلمات های غیر سیاسی را تغییر نمی‌دهد. ولی ظاهرا ترامپ چشمش را بسته واز همه دیپلمات ها چه « کرییری» و چه سیاسی خواسته تا به کشورباز گردند .
از سویی باید بدانیم این مجلس سناست کهدر باره بودن یا نبودن دیپلمات ها نظر خواهد داد و افراد نهایی را تایید یا رد می کند. پس به صرف جنجال اخیر تیم ترامپ در فراخواندن دیپلمات های آمریکایی قرار نیست تغییرات دیپلمات ها نیز به یکباره صورت بگیرد .البته ترامپ و تیم او به جز فراخواندن سفرای آمریکا ،کارهای عجیب دیگری هم کرده اند  که همه آنها جای سوال است ،هرچند از کسی مثل دونالد ترامپ نباید اینگونه اعمال عجیب را بعید دانست .
شاید حق با جو بایدن معاون اوباماست که اخیرا به دونالد ترامپ گفته :«بزرگ شو!» ترامپ اگر می خواهد
 رییس جمهور آمریکا شود باید دست از لجبازی های  کودکانه و اقدامات نمایشی که می تواند برای کشورش آمریکا ،هزینه های زیادی داشته باشد بردارد . از امروز باید بیشتر نگران اقدامات بعضا احساسی و نابخردانه دونالد ترامپ باشیم .