• شنبه، 27 مهر 1398
  • Saturday 19 October 2019
گروه خبر: اقتصاد بین‌الملل  -  شماره خبر: 21  -  18 دی 1395 ساعت 16:18


هشدار اقتصاددانان نسبت به وخامت اقتصاد انگلیس در سال 2017
به رغم آشکار نشدن پیامدهای نامطلوب جدی اقتصادی از زمان انجام همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در 23 ژوئن 2016 تا زمان حاضر، بار دیگر شمار زیادی از اقتصاددانان نسبت به آثار مخرب برگزیت از جمله کاهش رشد اقتصادی این کشور در سال 2017میلادی هشدار دادند.گزارش سالیانه روزنامه فایننشال تایمز که با کمک 122 نفر از کارشناسان اقتصادی مبرز انگلیس صورت گرفته است بر این امر دلالت دارد که در سال 2017 رشد اقتصادی این کشور کاهش یافته وتورم بیشتر، درآمدهای خانوارهای بریتانیایی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. همین کارشناسان چشم انداز اقتصادی انگلیس در بلند مدت را نیز مورد سوال قرار داده و نظرات ناامیدکننده تری حتی نسبت به نظرات یکسال قبل خود ارائه داده اند. کارشناسان شرکت کننده در تهیه گزارش سالیانه فایننشال تایمز همچنین هر گونه خوشبینی نسبت به تاثیرات مثبت اقتصادی در نتیجه روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا را ردکرده و عملکرد مالی انگلیس را بسیار بدتر از آنچه «فیلیپ‌هاموند» وزیر دارایی ( خزانه داری) این کشور ، در گزارش پاییزه خود ارائه داده است پیش بینی کرده اند. در این خصوص پروفسور مارتین ویل، از کینگ کالج لندن که به تازگی از عضویت در کمیته سیاستگذاری پولی بانک انگلیس خارج شده، تصریح کرده است: علی‌رغم آنچه طی دو دوره سه ماهه اخیر اتفاق افتاده است، بر اساس شواهد موجود بدون هیچ گونه شک و شبهه ای برگزیت اثرات مخرب خود را در بلندمدت نشان خواهد داد. در سال گذشته میلادی اکثریت نه چندان چشمگیری بر این عقیده بودند که همه پرسی برگزیت با آثاری فوری همراه خواهد بود، اما 9 برابر همین تعداد عقیده داشتند که تاثیرات برگزیت به مرور و با گذشت زمان خود را نمایان خواهد کرد.