• سه شنبه، 28 خرداد 1398
  • Tuesday 18 June 2019
گروه خبر: بورس  -  شماره خبر: 1669  -  18 اسفند 1395 ساعت 20:45


عملکرد مثبت وتوسم با سود تقسیمی ۱۸۰ میلیارد تومانی
هفته پایانی سال 1395 شاهد برگزاری مجمع عمومی سرمایه گذاری توسعه ملی خواهد بود. شرکتی سرمایه گذاری که دومین دهه حضورش در بورس تهران را می گذراند.
 بررسی ها حکایت از تحقق کامل پیش بینی های بودجه ای شرکت و تحقق 409 ریال سود هر سهم برای سال مالی طی شده دارد.
 سرمایه گذاری توسعه ملی با عملکرد مثبت خود علاوه بر تحقق اهداف بودجه ای، توانست سهم 15 درصدی خود در بودجه سهامدار عمده یعنی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی را نیز به طور کامل پوشش دهد.
به نظر می رسد تمرکز بر تحلیل و انتخابها و خرید و فروش های مناسب در شرکتهای سرمایه پذیر برای دریافت سودهای تقسیمی مناسب و درآمدهای معقول از مدیریت پورتفوی سرمایه گذاری مهمترین عوامل موفقیت سرمایه گذاری توسعه ملی است.
پیش بینی خبرنگار اقتصاد آنلاین حاکی از آن است که در مجمع امسال سود 180 میلیارد تومانی این شرکت به صورت کامل توزیع خواهد شد./اقتصادآنلاین