• دوشنبه، 27 خرداد 1398
  • Monday 17 June 2019
گروه خبر: بورس  -  شماره خبر: 1590  -  17 اسفند 1395 ساعت 15:55


دولت ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق‌مالی اسلامی برای تسویه مطالبات تامین‌اجتماعی منتشر می‌کند
هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه بابت تسویه بخشی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت اجازه انتشار 1000 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در بازار پول یا سرمایه را صادر کرد.
هیات وزیران در جلسه 11 اسفند ماه 95 به پیشنهاد برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ردیف 2 جدول شماره 3 تبصره 36 الحاقی قانون بودجه سال 1395 کل کشور با مجوز انتشار 1000میلیارد تومانی اوراق مالی اسلامی برای تسویه بخشی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی با بانک رفاه موافقت کرد.
در این مصوبه آمده است: به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می شود  بابت تسویه بخشی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت، نسبت به انتشار حداکثر 1000 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از طریق نهاد مالی یا واگذاری به طلبکاران ، با سررسید تا 5 سال در بازار پول یا سرمایه اقدام نماید .
اوراق مذکور جهت تسویه بدهی های سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه کارگزاران مورد استفاده قرار می گیرد .
هیات وزیران در عین حال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی را موظف کرده بخشی از دارایی های معین و حایز شرایط آن وزارتخانه و شرکت های وابسته را بدون رعایت تشریفات معمول مبنای انتشار اوراق مالی اسلامی قرار دهد.
سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تامین و تخصیص اعتبار، مکلف است اصل، سود و هزینه های مترتب بر انتشار اوراق موضوع این تصویب نامه را در لوایح بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با الویت و یا سر جمع بودجه نسبت به تسویه آنها اقدام می نماید.