• پنجشنبه، 1 آبان 1399
  • Thursday 22 October 2020
گروه خبر: اخبار‌مهم / اقتصاد کلان / گزارش  -  شماره خبر: 11548  -  24 اسفند 1396 ساعت 11:59

مرکز آمار ایران نرخ رشد ۹ ماهه اقتصادی را اعلام کرد؛

نرخ رشد با نفت ۴/۴ و بدون نفت ۷/4 درصد
آفتاب اقتصادی- گروه خبر: گزارش نرخ رشد اقتصادی ٩ ماه ابتدای سال ۱۳۹۶ منتشر شد که بر این اساس محصول ناخالص داخلی با نفت ۴.۴ درصد و بدون نفت ۴.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت.نتایج مذکور حاکی از آن است که در ۹ ماه ابتدای سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی یک، گروه صنعت ۳.۱ و گروه خدمات هفت درصد نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل، رشد داشته است.محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در ۹ ماهه نخست سال جاری به رقم ۵۶٠٣٠۵٠ میلیارد ریال با نفت و ۴٣۶٣۶۶٩ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۵٣۶۶٣٧۵ میلیارد ریال و بدون نفت ۴١۶٧۶١۵ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۴,۴ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.٧ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ ماهه نخست سال ١٣٩۶ دارد.محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١۵ بخش اصلی متشکل از ۴٢ رشته فعالیت انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیربخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیربخش‌های عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.