• شنبه، 9 مرداد 1400
  • Saturday 31 July 2021
گروه خبر: اخبار  -  شماره خبر: 11518  -  9 مرداد 1400 ساعت 21:00


شرایط جدید فروش ارز در بازار اعلام شد
خریداران برای خرید دلار باید مدارک ذیل را همراه داشته باشند:
١-اصل پاسپورت و کارت ملی
٢-اصل عوارض خروج
٣-اصل بلیط
۴-ویزا
به هر نفر ١٠٠٠دلار
کشورهایی که نیازی ویزا ندارد به هر نفر ۵٠٠دلار داده می شود.
این در حالی است که در گذشته تنها ارائه کارت ملی برای خرید ارز کافی بود.