• شنبه، 21 تیر 1399
  • Saturday 11 July 2020
گروه خبر: یادداشت‌  -  شماره خبر: 11347  -  5 اسفند 1396 ساعت 14:47

محمدحسین برخوردار*

یادداشت-تعادل ظریف نرخ ارز و تورم
 نمی‌توان انکار کرد که روند افزایش نرخ ارز به صورت لجام گسیخته‌ای درآمده بود. این عدم مهار می‌رفت که به سایر بخش‌های اقتصاد نیز تسری یابد. این چالش برای فعالین اقتصادی یک حالت سردرگمی‌ایجاد کرده بود که نمی‌توانستند در آن فضای مه آلود تصمیم درستی اتخاذ نمایند . تدبیر مثبت بانک مرکزی در انتشار اوراق ارزی و ریالی که با هدف مکش نقدینگی و همچنین ایجاد آرامش در میان متقاضیان واقعی ارز ایجاد شد با استقبال همگانی مواجه شد . البته ای‌کاش که این اقدام بیش از اینها انجام می‌گرفت. باید از اول به این مسائل فکر می‌شد به دلیل اینکه بازار عامل‌ها و نشانه‌هایی را در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهد تا
بر اساس آنها تصمیم درست را اتخاذ نمایند . به همین
خاطر وقتی هر سال این نشانه‌ها بروز می‌کند، طبیعی است که انتظار داشته باشیم تا پیش‌بینی‌های درست صورت گیرد.باید توجه داشت که سطح نقدینگی کشور در حدود یک تریلیون و چهارصد و پنجاه هزار میلیارد تومان است که 850 هزار میلیارد تومان آن در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بانک‌ها نهفته است که تا شهریور سال بعد هنوز وقت دارند تا سرمایه‌گذاری خود را ادامه دهند. اما صحبت از مابقی نقدینگی کشور است که حالت سیال بسیار بیشتری دارد و با کوچک‌ترین نوسان و التهابی به حرکت در می‌آید. ملاحظه نمایید که بر طبق آمار گمرک بیش از 75 درصد خریدهای کارخانجات شامل مواد مصرفی می‌شود که چنین امری به مثابه‌ یک هشدار و زنگ خطر است که تعادل ظریف نرخ ارز و تورم را گوشزد می‌نماید. به بیان ساده نه تنها واردات بلکه تولید داخلی نیز در حد اعلای خود از افزایش نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد.

* عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی