• شنبه، 21 تیر 1399
  • Saturday 11 July 2020
گروه خبر: اخبار‌مهم / بانک‌و‌بیمه / گزارش  -  شماره خبر: 11315  -  28 بهمن 1396 ساعت 14:24

نهاوندیان اعلام کرد

مجازات در انتظار متخلفان موسسات غیرمجاز
معاون اقتصادی رئیس جمهوری آخرین روند رسیدگی به پرونده موسسات غیرمجاز و پرداخت سپرده سپرده گذاران این موسسات را تشریح و تاکید کرد که متخلفان در این موسسات بی‌مجازات نمی‌مانند. محمد نهاوندیان درباره آخرین وضعیت ساماندهی موسسات غیرمجاز، گفت: خوشبختانه با تشکیل کمیته مشترک سران قوا مشکل تعداد بسیار زیادی از سپرده گذاران به ویژه سپرده‌گذاران با ارقام کوچک تر و کمتر از ۱۰۰ میلیون در برخی از این موسسات و ۲۰۰میلیون در برخی دیگر از این موسسات حل شد.
وی درباره ابهام ایجاد شده برای برخی از سپرده‌گذاران درباره کسر شدن از اصل سپرده آنها گفت: برخی از سپرده گذاران ابهامی داشتند که چون پیشتر قبلا برداشت سود از سپرده خود داشتند، میزان پرداختی به آنها کمتر از سپرده شان بوده است؛ در حالی که محاسبات بانک مرکزی مبنای این موضوع بوده است. معاون رئیس جمهوری درباره مبنای محاسبه بانک مرکزی توضیح داد که از زمان اعلام شدن نام موسسه غیرمجاز، سود سپرده این موسسات با نرخ ۱۵ درصد محاسبه شده است هرچند که گاهی این موسسات تا ۳۰درصد به برخی از سپرده‌ها سود پرداخت می‌کرده‌اند.
نماینده رئیس جمهوری در کمیته مشترک سران قوا برای ساماندهی موسسات غیرمجاز، گفت: امروز سپرده‌های تا ۱۰۰ میلیون تومان به سپرده‌گذاران پرداخت شده و حتی افرادی که بیش از ۱۰۰میلیون تومان نیز سپرده گذاری کرده بودند، به میزان ۱۰۰میلیون تومان از سپرده خود را دریافت کرده اند. از دیگر مواردی که در کمیته مشترک سران قوا درباره آنها تصمیم گیری کردیم، سپرده گذارانی بودند که بعد از شنیدن اخبار مربوط به ساماندهی موسسات غیرمجاز، سپرده‌های با ارقام بالای خود را به چندین سپرده با ارقام کوچک تبدیل کرده بودند؛ برای تمامی موارد براساس پیشنهادات بانک مرکزی تصمیم گیری کردیم.
نهاوندیان گفت: برخی دیگر از سپرده گذاران در طبقه بندی‌های عادی قرار نداشتند به عنوان نمونه کارمندان برخی از این موسسات اعتباری حقوق خود را دریافت نکرده بودند و در واقع حقوق آنها در حساب سپرده ای برای آنها واریز شده بود؛ این افراد سپرده گذار نبودند اما حقوق خود را طلب داشتند. رسیدگی به این گونه موارد تا تعیین تکلیف سایر سپرده گذاران باقی مانده بود ولی درباره آنها نیز تصمیم گیری کردیم و پرداختی به آنها مشابه سایر سپرده گذاران انجام شد. از دیگر مواردی که در کمیته مشترک سران قوا درباره آنها تصمیم گیری کردیم، سپرده گذارانی بودند که بعد از شنیدن اخبار مربوط به ساماندهی موسسات غیرمجاز، سپرده‌های با ارقام بالای خود را به چندین سپرده با ارقام کوچک تبدیل کرده بودند؛ برای تمامی موارد براساس پیشنهادات بانک مرکزی تصمیم گیری کردیم.
معاون رئیس جمهوری گفت: مدیریت عالی نظام برای پاسخ به دغدغه تعداد قابل توجهی از هم‌وطنان دستورات و اختیاراتی را به کمیته مشترک سران قوا تفویض کرده است؛ با این حال مبالغی که توسط بانک مرکزی پرداخت شده در واقع تنخواه گردان بوده و متکی به منابعی است که از این موسسات با تبدیل اموال تامین خواهد شد. نکته اول اینکه کسانی که تخلف کرده اند حتما باید پاسخگوی تخلف خود باشند و با ورود بانک مرکزی یا دستگاه‌های حاکمیتی دیگر برای ساماندهی موسسات غیرمجاز خطا یا فریبی اگر صورت گرفته باشد، بدون رسیدگی و بی مجازات نخواهد ماند.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری ادامه داد: دوم اینکه منابعی که از محل منابع بانک مرکزی برای رفع مشکل مردم مورد استفاده قرار گرفته، حتما با میعان بخشیدن به اموال موسسات غیرمجاز به بانک مرکزی برخواهد گشت. اقدامات انجام شده در زمینه استفاده از منابع بانک مرکزی برای پرداخت سپرده سپرده گذاران موسسات غیرمجاز به نوعی مدیریت زمان و تامین مالی موقت بوده است و این منابع به خزانه بانک مرکزی بازخواهد گشت.
نماینده رئیس جمهوری در کمیته سران قوا برای حل مشکل موسسات غیرمجاز درباره پرداخت سپرده سپرده گذاران بیش از ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان، گفت: این موضوع فاز بعدی کار است؛ هر اندازه از اموال این موسسات شناسایی شود، فروخته و به نقدینگی تبدیل خواهد شد.در برخی موارد موسسات غیرمجاز اموال خود را مخفی کرده بودند و گاهی حتی با نام افراد دیگر این اموال ثبت شده بود؛ با کمک سایر دستگاه‌ها و نهادها در حال شناسایی و فروش اموال موسسات غیرمجاز هستیم. سپرده‌های بیش از ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان موسسات غیرمجاز از محل فروش اموال پرداخت خواهد شد؛ البته در این زمینه همکاری هیئت‌های تسویه موسسات بسیار ضروری است. در برخی از موارد این موسسات اموال خود را مخفی کرده بودند و گاهی به نام افراد دیگر حتی ثبت شده بود؛ با این حال با کمک سایر دستگاه‌ها و نهادها در حال شناسایی و فروش اموال موسسات غیرمجاز هستیم. به گزارش ایبِنا، معاون اقتصادی رئیس جمهوری ابراز امیدواری کرد که فاز بعدی پرداخت به سپرده گذاران بیشتر از ۱۰۰ و ۲۰۰میلیون تومان با فروش اموال شناسایی و فروخته شده انجام شود.