• چهارشنبه، 1 اردیبهشت 1400
  • Wednesday 21 April 2021
گروه خبر: قاب  -  شماره خبر: 11242  -  19 بهمن 1396 ساعت 19:53


نگاهی به کامیون های فرسوده در ایران