• پنجشنبه، 22 آذر 1397
  • Thursday 13 December 2018
گروه خبر: قاب  -  شماره خبر: 11242  -  19 بهمن 1396 ساعت 19:53


نگاهی به کامیون های فرسوده در ایران