• پنجشنبه، 1 آبان 1399
  • Thursday 22 October 2020
گروه خبر: قاب  -  شماره خبر: 11242  -  19 بهمن 1396 ساعت 19:53


نگاهی به کامیون های فرسوده در ایران