• یکشنبه، 28 مرداد 1397
  • Sunday 19 August 2018
گروه خبر: قاب  -  شماره خبر: 11242  -  19 بهمن 1396 ساعت 19:53


نگاهی به کامیون های فرسوده در ایران