• چهارشنبه، 20 آذر 1398
  • Wednesday 11 December 2019
گروه خبر: قاب  -  شماره خبر: 11242  -  19 بهمن 1396 ساعت 19:53


نگاهی به کامیون های فرسوده در ایران