• پنجشنبه، 21 آذر 1398
  • Thursday 12 December 2019
گروه خبر: اقتصاد کلان  -  شماره خبر: 11221  -  16 بهمن 1396 ساعت 14:45


دولت بر صندوق‌های سپرده‌گذاری کنترل کافی را اعمال کند
محسن خندان‌دل ، با بیان اینکه به هر حال نکته حائز اهمیت این بوده که ما برای کنترل تورم در بازار، باید نقدینگی نزد مردم را کنترل کنیم، اظهار کرد: همچنین از سوی دیگر برای اینکه بتوانیم بازار مولدی داشته باشیم و حوزه صنعت خود را توسعه دهیم باید این نقدینگی را در اختیار بخش‌های تولیدی، صنعتی و کارآفرینی قرار دهیم.

وی  خاطرنشان کرد: صندوق‌های بیمه و تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های دیگر به گونه‌ای عمل می‌کنند که بخشی از سپرده‌هایی که به آن‌ها واگذار می‌شود را طبق قانون مکلف‌اند نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری و همان سود بانک‌ها را دریافت می‌کنند. اما با بخش دیگر از پول‌های سرگردانی که در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد یکسری عملیات اقتصادی انجام می‌دهند که از قبل آن سود بیشتری نصیب آن‌ها می‌شود به این ترتیب به سپرده‌گذاران خود مبالغی را بیش از مبلغ‌های مندرج در قانون به سپرده بانک‌ها پرداخت می‌کنند و به نوعی رقیب بانک‌ها محسوب می‌شوند.

وی گفت: این امر خود به تنهایی عاملی می‌شود برای اینکه ما صندوق‌های سپرده را رقیب بانک‌ها کنیم و مردم به جای آن که پول‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند می‌روند این اقدام را درصندوق‌های سپرده‌گذاری که عملا توسط مجمع سهام‌دارن نظارت می‌شود انجام می‌دهند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بنده به دولت حق می‌دهم که کنترل کافی بر صندوق‌های سپرده‌گذاری اعمال کند، تصریح کرد: به این ترتیب می‌تواند با کنترل سود سپرده منابع مالی در دست مردم را ساماندهی کند در شرایط فعلی برای تقویت حوزه کارآفرینی داخلی و تولید و صنایع ورشکسته ما باید منابع مالی خود را به سمت سرمایه‌گذاری هدایت کنیم.

وی تاکید کرد: باید بتوانیم سودهای مازادی که در سیستم بانکی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود را متوقف کنیم و سپرده دیگر برایش صرفه اقتصادی نداشته باشد که در بانک سرمایه‌گذاری انجام بدهد و منابع مالی خود را به سمت تولید هدایت کند و در تولید نیز رقبای غیر واقعی را حذف کنیم تا بتوانیم تولید را ساماندهی کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: باید صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سمتی حرکت کنند که بتوانند سود سپرده خود را از محل فعالیت‌های اقتصادی خود پرداخت کنند.محسن خندان‌دل در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه به هر حال نکته حائز اهمیت این بوده که ما برای کنترل تورم در بازار، باید نقدینگی نزد مردم را کنترل کنیم، اظهار کرد: همچنین از سوی دیگر برای اینکه بتوانیم بازار مولدی داشته باشیم و حوزه صنعت خود را توسعه دهیم باید این نقدینگی را در اختیار بخش‌های تولیدی، صنعتی و کارآفرینی قرار دهیم.

وی  خاطرنشان کرد: صندوق‌های بیمه و تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های دیگر به گونه‌ای عمل می‌کنند که بخشی از سپرده‌هایی که به آن‌ها واگذار می‌شود را طبق قانون مکلف‌اند نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری و همان سود بانک‌ها را دریافت می‌کنند. اما با بخش دیگر از پول‌های سرگردانی که در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد یکسری عملیات اقتصادی انجام می‌دهند که از قبل آن سود بیشتری نصیب آن‌ها می‌شود به این ترتیب به سپرده‌گذاران خود مبالغی را بیش از مبلغ‌های مندرج در قانون به سپرده بانک‌ها پرداخت می‌کنند و به نوعی رقیب بانک‌ها محسوب می‌شوند.

وی گفت: این امر خود به تنهایی عاملی می‌شود برای اینکه ما صندوق‌های سپرده را رقیب بانک‌ها کنیم و مردم به جای آن که پول‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند می‌روند این اقدام را درصندوق‌های سپرده‌گذاری که عملا توسط مجمع سهام‌دارن نظارت می‌شود انجام می‌دهند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بنده به دولت حق می‌دهم که کنترل کافی بر صندوق‌های سپرده‌گذاری اعمال کند، تصریح کرد: به این ترتیب می‌تواند با کنترل سود سپرده منابع مالی در دست مردم را ساماندهی کند در شرایط فعلی برای تقویت حوزه کارآفرینی داخلی و تولید و صنایع ورشکسته ما باید منابع مالی خود را به سمت سرمایه‌گذاری هدایت کنیم.

وی تاکید کرد: باید بتوانیم سودهای مازادی که در سیستم بانکی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود را متوقف کنیم و سپرده دیگر برایش صرفه اقتصادی نداشته باشد که در بانک سرمایه‌گذاری انجام بدهد و منابع مالی خود را به سمت تولید هدایت کند و در تولید نیز رقبای غیر واقعی را حذف کنیم تا بتوانیم تولید را ساماندهی کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: باید صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سمتی حرکت کنند که بتوانند سود سپرده خود را از محل فعالیت‌های اقتصادی خود پرداخت کنند./ایسنا