• پنجشنبه، 1 آبان 1399
  • Thursday 22 October 2020
گروه خبر: بورس  -  شماره خبر: 11184  -  14 بهمن 1396 ساعت 15:38

افت معاملات سهام ادامه دارد:

ریزش ۴۱۴ واحدی شاخص بورس
روزهای کم رونق سهامداران در تالار شیشه ای همچنان ادامه دارد به طوری که در روز جاری همه شاخص های بورس با افت مواجه شدند و در سویی دیگر ارزش بازار نیز با یک هزار و ۶۵۹ میلیارد تومان کاهش و رسیدن به ۳۸۹ هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان فضای سرد بورس را به روشنی ترسیم کرد.
ریزش همه شاخص ها
بر اساس آمارهای بورس، روز جاری همه شاخص های بازار سهام با افت تقریبا شدیدی مواجه شدند. بر این اساس شاخص کل با (۴۱۴) واحد افت معادل (۰.۴۲) درصد به ۹۷ هزار و ۷۱۸ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با (۱۳۲) واحد کاهش معادل (۰.۴۲) درصد به ۳۱ هزار و ۲۱۸ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۲۳) واحد افت معادل (۰.۱۳)  درصد به ۱۷ هزار و ۴۴۸ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۱۷) واحد افت، معادل (۰.۱۳) درصد به ۱۳ هزار و ۱۱۳ واحد، شاخص آزاد شناور با (۵۰۷) واحد ریزش، معادل (۰.۴۸) درصد به ۱۰۴ هزار و ۸۷۹ واحد، شاخص بازار اول با (۲۹۳) واحد کاهش معادل (۰.۴۲) درصد کاهش به ۶۹ هزار و ۱۵۶ واحد و شاخص بازار دوم با (۸۹۰) واحد افت معادل (۰.۴۲) درصد، به ۲۰۹ هزار و ۴۳۸ واحد رسید.
تاثیر نمادها بر نماگر
از سویی دیگر امروز ۶ نماد «فولاد با (۱۱۲) واحد، فارس با (۸۰) واحد، فملی با (۴۸) واحد، خودرو با (۳۰) واحد، شبریز با (۲۴) واحد و شپنا با (۲۲) واحد» بیشترین تاثیر منفی و تنها نماد «کگل با ۲۴ واحد» بیشترین تاثیر مثبت  را بر شاخص بورس از خود بر جای گذاشتند اما فضای سنگین تالار باعث شد تا همه چیز در این بازار به سردی گراییده شود.
نوسان شاخص صنایع
این گزارش می افزاید، روز جاری شاخص صنایع بازار با روندی پر نوسانی مواجه شدند به طوری که «زراعت با ۲۷۱ واحد رشد معادل ۴.۵۷ درصد به ۶ هزار و ۲۱۱ واحد، محصولات چوبی با ۲۲۱۳ واحد افزایش معادل ۳.۵۶ درصد به ۶۴ هزار و ۳۳۰ واحد، محصولات کاغذ با ۱۴۹ واحد رشد معادل ۱.۴۰ درصد به ۱۰ هزار و ۷۵۸ واحد، سایر مالی با (۲۳) واحد کاهش، معادل (۱.۰۷) درصد به ۲ هزار و ۲۰۶ واحد، فلزات اساسی با (۸۴۱) واحد کاهش معادل (۱.۴۳) درصد به ۵۸ هزار و ۱۰ واحد، خودرو با (۲۳۳) واحد کاهش معادل (۱.۴۴) درصد به ۱۵ هزار و ۹۸۹ واحد، ذغالسنگ با (۵۰) واحد افت معادل (۲.۹۵) درصد به یک هزار و ۶۶۲ واحد» رسید.
بیشترین کاهش قیمت
در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند: قیمت سهام نمادهای «تمپی، ختوفا، پتایر، کهمدا، فسرب، زمگسا و غبهنوش» با رشد قیمت بین «۴.۹۵ تا ۴.۵۲» درصد بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «دلقما، فلوله، فرآور، ولیز، دپارس، فاسمین و خگستر» با کاهش قیمت بین «۴.۹۷ تا ۴.۲۶» درصد بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.
بر این اساس در پایان معاملات امروز بورس، در ۵۹ هزار و ۳۰ نوبت معاملاتی، یک میلیارد برگه اوراق بهادار به ارزش ۳۵۶ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار نیز به ۳۸۹ هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان رسید.
رفت و آمد نمادها
در عین حال امروز نماد معاملاتی شرکت‌های «مدیریت انرژی امید تابان هور، سرمایه‌گذاری مسکن تهران، پخش البرز، کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، حق‌تقدم خرید سهام تجارت الکترونیک پارسیان، شیر و گوشت زاگرس شهرکرد، فیبر ایران و حق‌تقدم خرید سهام شکر از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های «صنعت روی زنگان، نوسازی و ساختمان تهران، کی‌بی‌سی و حق‌تقدم خرید سهام آن» متوقف شدند./ایبنا