• دوشنبه، 29 بهمن 1397
  • Monday 18 February 2019
گروه خبر: یادداشت‌  -  شماره خبر: 11095  -  8 بهمن 1396 ساعت 16:23

محمدرضا حسین زاده

یادداشت-ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی
رئیس جمهور، در فرازی از سخنان خود گفتند: «یک نکته‌ای را می‌خواهم از مردم خواهش کنم. هر بانکی یا هر صندوقی اگر خلاف متعارف به مردم قول سود داد آنها بدانند که اینجا خطری وجود دارد. یعنی اگر یک کسی صدا زد و گفت من سود بالاتری می‌دهم مردم احساس خطر و شک و تردید کنند. چون وقتی سود زیاد می‌دهد چطور می‌خواهد آن مبالغ را تامین کند؟ آنها برای جذب پول، برخلاف مقررات قول سود دادند».
نکته اول این است که دولت  یازدهم و دوازدهم گام‌ها‌ی بلندی را برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز برداشته اند.بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سایه سیاست‌ها‌ی دولت،برنامه مفصلی را برای ساماندهی موسسات مالی اعتباری غیر مجاز تدارک دیده اند.مقایسه کارهای انجام شده در دولت یازدهم و دوازدهم با دولت‌ها‌ی پیشین در امر ساماندهی بازار
غیر متشکل پولی نشان می‌دهد که عمق کارهای انجام شده در خور تعمق و تحسین است.
در این میان دولتمردان در مورد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفتار و انذار فراوانی داده اند که طبیعتا در آگاه سازی مردم و پرهیز آنها از افتادن در دام این طراران بازار پولی نقش مهمی دارد.
نکته دوم این است که بانک‌ها‌ی جا افتاده‌ای که در گذر زمان، حساب خود را به نظام پولی و مالی کشور پس  داده اند و کارنامه شفاف حاکی از عملکرد آنها که نشات گرفته از اعتماد عظیم مردم به آنان می‌باشد برای همه روشن است، بهترین تکیه گاه و ستون نظام پولی و مالی کشور هستند. بانک‌ها‌ در سال‌ها‌ی گذشته از عملکرد این گونه موسسات در پرداخت سودهای
غیر متعارف صدمات و لطماتی را دیده اند اما با این وجود با ارجحیت مصالح ملی و رعایت جوانب اقتصاد کشور از ورود به موج پرداخت سودهای غیر متعارف پرهیز کردند و بر سبیل اعتدال و قانون راه پیمودند.
گذر زمان نشان داد که راه این دسته از بانک‌ها تا چه اندازه درست بوده و موسساتی که با گام‌ها‌ی بلند در پرداخت سود بانکی،ره صد ساله را در عرض چند سال می‌خواستند بپیمایند، هم خود و هم سپرده گذاران خود را به چه بیراهه‌ها‌
کشانده اند. اکنون با شرایط به وجود آمده ساماندهی بازار غیر متشکل پولی به نقطه عطف تاریخی خود نزدیک شده است. دیگر این گونه موسسات توان آن را ندارند که مانند گذشته با اسامی مقدس، سپرده گذاران را جذب و منابع‌شان را در معرض خطر قرار دهند.
در این مسیر آگاهی بخشیدن به مردم و شناساندن خطرات موجود سپرده گذاری در این گونه موسسات، مسیر درستی است که  تا عالی ترین مقام دولت  در حال پیمودن آن هستند.
*رییس شورای هماهنگی بانک‌ها‌ی دولتی