• یکشنبه، 11 خرداد 1399
  • Sunday 31 May 2020
گروه خبر: اقتصاد بین‌الملل  -  شماره خبر: 11029  -  3 بهمن 1396 ساعت 13:11


مجمع جهانی اقتصاد، شاخص توسعه جامع ایران را 4.08 برآورد کرد
 این نهاد بین المللی، شاخص توسعه جامع را بر اساس سه زیر شاخص استانداردهای زندگی، پایداری محیطی و حفاظت از نسل های آینده در برابر بدهی بیشتر و برای 103 کشور جهان اندازه گرفت.
مجمع جهانی اقتصاد، زیر شاخص های یاد شده به عنوان راهی دانست برای اندازه گیری اینکه اقتصادها تا چه اندازه همه برابری ها در جامعه را در نظر می گیرد.
بر اساس این شاخص، نروژ با شاخص توسعه جامع 6.08، توسعه یافته ترین اقتصاد جامع جهان است. لیتوانی نیز در میان 39 کشور در حال توسعه و نوظهور با شاخص توسعه جامع 4.90، توسعه یافته ترین اقتصاد جامع محسوب می شود و ایران نیز در میان همین کشورها در جایگاه بیست و هفتم نشسته است. 
مجمع جهانی اقتصاد هشدار داد: اصرار صرف بر رشد اقتصادی، مبارزه با بی عدالتی را دشوار می کند.
این مجمع در گزارش شاخص توسعه جامع 2018 افزود: رهبران جهان تاکید بیش از حدی بر رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص موفقیت دارند در حالی که این پافشاری اقتصاد آنها را از رشد جامع بازمی دارد. 
گزارش «شاخص توسعه جامع سال 2018» بعد از ظهر دیروز (دوشنبه) و در آستانه برگزاری نشست این مجمع در داووس سوییس منتشر شد.
شاخص یاد شده نشان می دهد، در حالی که اقتصادهای پیشرفته در طول سال های 2012 و 2016 به طور متوسط 5.3 درصد رشد کرده اند، شاخص رشد جامع آنها تنها 0.01 درصد رشد کرده است.

گفتنی است؛ رشد، افزایش در اندازه یا تعداد است اما توسعه، افزایش در شایستگی است. استاندارد زندگی یک شاخص برای رشد است اما کیفیت زندگی، شاخصی برای توسعه است./ایرنا