• یکشنبه، 17 فروردین 1399
  • Sunday 5 April 2020
گروه خبر: یادداشت‌  -  شماره خبر: 10815  -  17 دی 1396 ساعت 11:05

بایزید مردوخی اقتصاددان

یادداشت - مشکلات صنایع کوچک
یکی از موانع توسعه صنایع کوچک و متوسط در ایران، دولتی بودن صنایع اسـت که مسئله ساز است؛چون دولت درآمد نفت دارد و منطق اجتماعی حکم می کند که این درآمد را صرف ایجاد زیرساخت‌ها کند،لذا صنایع کوچک دیده نمی شوند. چون صنایع بزرگ دولتی وارد تولید می شوند و واحدهای کوچک به حاشیه می روند،بنابراین می توان گفت که صنایع کوچک و متوسط هیچگاه از یک حمایت منطقی از سوی دولت‌ها بهره مند نبوده اند.
توسعه صنعتی ایران به مفهوم امروزی سابقه چندانی ندارد و حداکثر به صد سال گذشته برمی گردد.در این مدت غیر از تعدادی واحد صنعتی بزرگ، همه واحدهای صنعتی ما کوچک و متوسط بودند؛در حال حاضر هم بیش از ۹۰ درصد کارگاه‌های صنعتی ما در حیطه واحدهای کوچک و متوسط تلقی می شوند.
نقصی که در ترکیب صنایع کوچک و متوسـط ما وجود دارد در ارتباط شان با صنایع بزرگ خلاصه می شـود.
 صنایع بزرگ معمولا در پایین دست خودشان
تعداد کثیری صنایع کوچک ایجاد می کنند،حال آنکه در کشور ما ارتباط لازم بین صنایع بزرگ و کوچک برقرار نیست.
صنایع بزرگ ما عمدتا بر پایه جایگزینی واردات ایجاد شده اند به این معنا که واحدهای صنعتی ما به جای اینکه کالاهای واسـطه ای و مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق واحدهای کوچک و متوسط تامین کنند، آنها را از بازارهای خارجی وارد می کنند.
یکی از خلاءهای توسعه صنعتی تکمیل پیوند صنایع بزرگ با مواد اولیه و کالاهای واسطه ای صنعتی است و  یکی از این پیوندها می تواند،برقراری پیوند بین صنایع ساختمانی باشد،به طوری که در حال حاضر بیش  از ۱۰۰ صنعت کوچک ذیل صنعت ساختمان فعالیت دارند و این رشته بسیار توسعه یافته است.پیوند بین این صنایع می تواند الگویی برای سایر صنایع باشد.