• سه شنبه، 3 مهر 1397
  • Tuesday 25 September 2018
گروه خبر: بانک‌و‌بیمه  -  شماره خبر: 10775  -  13 دی 1396 ساعت 15:39

دبیرکانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی:

نامه نگاری جدید بانک ها با رییس کل بانک مرکزی
محمدرضا جمشیدی ، درباره تصمیم جدید بانک ها و مذاکره با رییس کل بانک مرکزی، اظهار داشت: در جلسات مشترکی که شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی برای بررسی و چگونگی کمک رسانی به زلزله زدگان نواحی غربی کشور داشتیم بانک ها برای کمک رسانی به آسیب دیدگان به موانع و مشکلات زیادی در مقررات بانکی برخوردند.
وی ادامه داد: در همین راستا این موضوع در کمیته انتخابی بانک ها که مرکب از روسای شورای هماهنگی بانک ها و رییس کانون بانک ها و همچنین فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی به عنوان نماینده بانک مرکزی است، این موضوع مورد طرح، بررسی و تایید قرار گرفت.
دبیرکانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اینکه این موضوع با رییس کل بانک مرکزی مطرح شد، افزود: بانک ها در تلاش هستند تا مشارکت فعال تری در اهداف ضد رکودی دولت در بخش اقتصادی ایفا کنند.
جمشیدی ادامه داد: از همین رو بانک ها با ارائه این پیشنهاد به رییس کل بانک مرکزی خواستار طرح این موضوع در  شورای پول و اعتبار و ارائه مشکلات و موانع مقرراتی شدند تا با تصمیم این شورا مشکلات رفع و حل و فصل شود.
دبیرکانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه، بر همین اساس بانک ها با رفع این مشکل بیشتر از گذشته در بخش اقتصاد و حرکت های ضد تورمی دولت کمک هایی ارائه خواهند کرد، اظهار داشت: این پیشنهاد امروز به رییس کل بانک مرکزی ارسال شد و رونوشتی از آن نیز به معاون اقتصادی رییس جمهور، سخنگوی دولت، دادستان کل کشور، روسای اتاق های بازرگانی و ... که از اعضای شورای پول و اعتبار هستند، داده شده است.
وی افزود: ما به دنبال این هستیم تا هرچه سریعتر این موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح شود  تا بانک ها به اهداف خود در زمینه فعال تر کردن بخش اقتصاد و رفع موانع موجود دست یابند./ایبنا