• پنجشنبه، 8 خرداد 1399
  • Thursday 28 May 2020
گروه خبر: انرژی  -  شماره خبر: 10683  -  9 دی 1396 ساعت 11:40


بارندگی ها 38 درصد کاهش یافت
میانگین بارندگی های امسال نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت که 70.2 میلیمتر بود، 56.4 درصد و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که 49.8 میلیمتر بود، 38.6 درصد کاهش داشته است.
بر اساس آمارهای شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم بارش ها از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه) تا هفتم دی ماه معادل 50 میلیارد و 430 میلیون متر مکعب گزارش شد.
سال آبی از ابتدایی مهرماه هر سال آغاز می شود و تا 31 شهریور سال بعد ادامه می یابد.

** افت 64 درصدی بارشها در فلات مرکزی ایران
به طور کلی، ایران دارای 6 حوضه آبریز اصلی است که این حوضه ها شامل «دریای خزر»، «خلیج فارس و دریای عمان»، «دریاچه ارومیه»، «فلات مرکزی»، «مرزی شرق» و «قره قوم» است.
بارش ها امسال نسبت به سال آبی گذشته در همه حوضه ها بجز «مرزی شرق» کاهش یافته و این حوضه (مرزی شرق) بدون تغییر بوده است.
بیشترین کاهش بارندگی ها مربوط به حوضه فلات مرکزی است که با 8.7 میلی متر ارتفاع، نسبت به دوره مشابه پارسال که 24.4 میلی متر بود 64.3 درصد و نسبت به متوسط دراز مدت که 39.6 میلی متر بود 78 درصد کاهش داشت.
بعد از حوضه «فلات مرکزی»، حوضه آبریز «خلیج فارس و دریای عمان» با بیشترین افت بارش روبرو شد که با 40.1 میلیمتر ارتفاع، نسبت به پارسال که 69.8 میلیمتر بود 42.6 درصد و نسبت به متوسط دراز مدت که 110.7 میلی متر بود 63.8 درصد کاهش یافت.
«دریاچه ارومیه» نیز از دیگر حوضه هایی است که در سال آبی امسال شاهد بارش های کمتری نسبت به قبل از آن بود؛ از ابتدای سال آبی 97-96 تاکنون، ارتفاع بارش ها در این حوضه آبریز 75.9 میلی متر گزارش شد که نسبت به سال آبی قبل از آن که 106.8 میلی متر بود، 28.9 درصد و نسبت به میانگین دراز مدت که 102.5 میلی متر بود، 26 درصد کاهش یافت.
حوضه آبریز «دریای خزر» از نظر کاهش بارندگی ها در رتبه چهارم قرار گرفت؛ از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ارتفاع بارش ها در این حوضه ابریز 118.5 میلی متر گزارش شد که نسبت به سال آبی قبل از آن که 141.9 میلی متر بود، 16.5 درصد و نسبت به متوسط 49 ساله نیز که 143.5 میلی متر بود، 17.4 درصد افت کرد.
حوضه آبریز «قره قوم» نیز تاکنون شاهد کاهش بارندگی بوده است؛ ارتفاع بارندگی ها در این حوضه آبریز تاکنون 13.5 میلیمتر بوده که نسبت به دوره مشابه پارسال که 14.5 میلی متر بود، 6.9 درصد و نسبت به متوسط 49 سال گذشته که 44.9 میلی متر بود، 69.9 درصد کاهش داشته است. در این بین، بارندگی ها در حوضه «مرزی شرق» نسبت به پارسال تغییری نداشته است؛ این حوضه آبریز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 1.3 میلیمتر بارندگی داشته که مشابه میزان بارندگیِ مدت مشابه پارسال بوده است؛ البته بارندگی در این حوضه آبریز نسبت به متوسط 49 سال گذشته که 44.9 میلیمتر بود، حدود 70 درصد کاهش داشته است.
به گزارش ایرنا، «رضا اردکانیان» وزیر نیرو هفته گذشته در حاشیه نشست هیات دولت به خبرنگاران گفت: پیش بینی می شود تا پایان زمستان میزان بارش ها در کشور کمتر از سال های نرمال باشد.
داود پرهیزکار رئیس سازمان هواشناسی کشور نیز چندی پیش به ایرنا اعلام کرد: آمارها نشان می دهد که در سال آبی جاری، 17 استان کشور بیشتر از 40 درصد کمبود بارش دارند که در این میان وضعیت بارشی در 5 استان یزد (با 87 درصد کمبود)، مرکزی (با 90 درصد کمبود)، اصفهان (با 91 درصد کمبود)، خراسان جنوبی (با 92 درصد کمبود) و قم (با 99 درصد کمبود) از بقیه استانها شرایط دشوارتری را داشته اند.
وی اظهار کرد:پهنه بندی خشکسالی بلند مدت در کل کشور حاکی از درگیر شدن خشکسالی است و تمامی استان ها دستکم با یکی از درجات خشکسالی بلند مدت (خفیف یا متوسط یا شدید یا بسیار شدید) رو به رو هستند.
رئیس سازمان هواشناسی کشور خاطرنشان کرد: علاوه بر پهنه های بسیار وسیع خشکسالی خفیف و متوسط در اکثر مناطق کشور، درجه شدید و بسیار شدید آن در مناطقی از استان های خوزستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، اصفهان، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان های جنوبی، رضوی و شمالی، گلستان، گیلان، زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی و کرمانشاه مشاهده می شود./ایرنا