• شنبه، 9 مرداد 1400
  • Saturday 31 July 2021
گروه خبر: قاب  -  شماره خبر: 10575  -  9 مرداد 1400 ساعت 19:10


روایتک
 کمپین " #ما پشیمان نیستیم#"
با توجه به خبر اخیر دولت مبنی بر افزایش تعرفه عوارض خروج از کشور با توجه به برخی مخالفت‌ها و انتقادات صنف نجیب مفلسین همیشه درصحنه فقر در این باره به صراحت و شجاعت مثال‌زدنی اعلام می‌دارد خوشبختانه این‌گونه اخبار و تصمیم‌گیری‌ها اصولا هیچ تاثیری بر قشر مفلس ندارد اصولا قشری که دغدغه یک جای خواب و یک قرص نان دارد چه کار به افزایش عوارض خروج از کشور دارد؟ لذا اینگونه اخبار از نظر صنف نجیب مفلسین به هیچ وجه باعث تشویش اذهان آنان و دلخوری نمی‌شود،
چرا که دغدغه ما اصولا خروج از گرسنگی یا هزینه خروج از گرسنگی است تا خروج از کشور.
ضمن اینکه اگر دولت محترم لایحه‌ای تصویب می‌کرد که بخشی از درآمد افزایش تعرفه خروج به جای هزینه‌کرد در بخش گردشگری به صنف نجیب همیشه در صحنه مفلسی پرداخت شود قطعا اسباب رضایت و امتنان این صنف نجیب فراهم می‌شود.