• جمعه، 22 فروردین 1399
  • Friday 10 April 2020
گروه خبر: یادداشت‌  -  شماره خبر: 10538  -  2 دی 1396 ساعت 11:39

محمود ابطحی*

یادداشت- رهبری بازار پسته دست ما نیست
با توجه به روال چند ساله اخیر، امسال سال بدی برای پسته نبود و این را می‌توان یک خبر نویدبخش به حساب آورد. خوشبختانه امسال تولید پسته مساعد بوده است و این می‌تواند به راه ما نور بتاباند. در این بین مسئولین می‌توانند برای آنکه کمک حال صادرات پسته باشند، اهالی صنعت پسته اعم از باغدار و صادرکننده را مرجع سوالات خود قرار دهند. بنده بورس پسته را یک راه حل عملی به حساب نمی‌آورم. پسته محصولی است که قیمت آن در بازار جهانی تعیین می‌گردد. رهبری پسته در بازار جهانی دست ما نیست، بلکه دست ایالات متحده است، چون تولید آنها بیشتر از ما است. همچنین نکته جالب آن است که
رقبای ما در بازار پسته همچون آمریکا و ترکیه هیچ کدام
بورس پسته ندارند. حال باید دید که مسئولین
بر اساس کدام تجربه جهانی و توصیه کارشناسی این موضوع را به عنوان یک راه حل کمکی برای بازار پسته قلمداد می‌کنند. سالها پیش نیز بحث ورود پسته به بورس مطرح شد که نتیجه مشخصی دربرنداشت. ما در طول صد سال گذشته پسته صادر کرده ایم و تاکنون نیز هیچ کالایی بر روی دست ما نمانده است و دلیل آن هم کیفیت بالای محصول ما است . مسئولین به جای بورس پسته بیایند به مشکلات اصلی این صنعت بپردازند. برداشت ما از هر هکتار تا حدود 700 کیلو خواهد رسید، این در حالی است که این رقم در ایالات متحده می‌تواند تا 4 تن نیز افزایش یابد. این مسئله مهم‌تری برای رسیدگی مسئولین نیست؟!

*عضو هیئت مدیره انجمن پسته ایران