• جمعه، 22 فروردین 1399
  • Friday 10 April 2020
گروه خبر: یادداشت‌  -  شماره خبر: 10494  -  29 آذر 1396 ساعت 11:09

محمدرضا انصاری*

یادداشت- نامه اتاق را مطالعه فرمایید
واقعیت آن است که برخوردهای هیجانی در مسائلی همچون بودجه، گمرک و تعرفه‌ها و مالیات بستن بر خروج از کشور و موارد اینچنینی نمی‌تواند نشان‌دهنده‌ یک برنامه همه جانبه و خردمندانه باشد . تکیه بر یک کار کارشناسی ماندگار که نتایج آن برای مدت معلومی بتواند به کارشناسان قدرت پیش بینی دهد تا بر اساس آن بتوانند تجارت و کسب و کار خود را راهبری نمایند و در فضای امن، اقتصاد کشور را
به پیش ببرند ، یک نیاز است . تصمیمات خلق الساعه
و بودجه‌ریزی‌ها و تعرفه‌گذاری های غیر متین و غیر ماندگار
نمی تواند به تولید و واردات و صادرات
کمک نماید. اگر من به عنوان یک تولیدکننده نتوانم حداقل یک پیش بینی چند ماهه از وضع بازار داشته باشم
و هر روز یک مسئول بر اساس سلایق خود
آرامش بازار را به هم بریزد، بی شک از آن بازار خارج خواهم شد. اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی با دقت، مباحث پیرامون  بودجه را  تعقیب می نماید. دولت نمی‌تواند نسبت به نظرات بخش خصوصی در رابطه با نحوه بودجه ریزی بی‌تفاوت عمل نماید. توضیحات آقای نوبخت  در مورد متعادل سازی برخی مواد بودجه برای بنده امید بخش بود . شایسته است تا ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نامه اتاق بازرگانی در رابطه با مسائل مرتبط با لایحه
بودجه را مد نظر قرار دهد و مطالعه آن را به سیاست گذاران
و سیاست سازان توصیه نماید تا رگه‌هایی
 از نظرات بخش خصوصی نیز در تصویب نامه های نهایی بازتاب یابد . این نامه چکیده نظرات ‌هزاران تاجر و صنعت گر این کشور است که نگران کسب
و کار و آینده اقتصادی این کشوراند.

*  عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی