• یکشنبه، 17 فروردین 1399
  • Sunday 5 April 2020
گروه خبر: یادداشت‌  -  شماره خبر: 10414  -  25 آذر 1396 ساعت 10:57

سیاوش خداشناس = مدرس دانشگاه

یادداشت- حد درآمدی برای زندگی سوالی اقتصادی یا فلسفی؟
چندی پیش در کش و قوس درس، یکی از شاگردانم سوالی پرسید مبنی براینکه برای یک زندگی خوب چه حد از درآمد باید داشته باشیم؟
به نظرم سوال ساده‌ای بود و ابتدا خواستم از منظر خط فقر هر جامعه آن را توضیح دهم اما به‌نظرم آمد این همه ماجرا نیست.در شرایط حاضر بیشتر از آنکه برای زندگی خوب نیازمند دانستن خط فقر باشیم مسائل مهم دیگری را باید بدانیم و مدنظر قرار دهیم.در واقع پاسخ صرفا عددی به این سوال، پاسخ کامل و دقیقی نمی‌تواند باشد. به قول سهراب سپهری دل خوش سیری چند؟ و یا به قول حسین پناهی با فنجانی چایی هم می‌توان خوشحال شد اگر آنی که باید باشد، باشد. هدف از بیان این نقل قول‌ها این بود که مادامی که فلسفه  زندگی را نفهمیده باشیم و مبانی درست زندگی خوب را نیاموخته باشیم، حد درآمدی خاصی نمی‌توان مشخص کرد. در حقیقت مهمتر ازعدد درآمدی، آموختن و درک معنای درست لذت بردن از زندگی است.
اگر در خانواده و سیستم آموزشی و رسانه‌ها و بسترهای فرهنگی جامعه معنا و مبنای درست زندگی به درستی آموزش داده شده باشد و آن را آموخته باشیم، خواهیم دانست الزاما برای خوشحالی و لذت از زندگی نیاز به صرف هزینه‌های هنگفت نیست. در اتوبوس هم می‌توان از باهم بودن لذت برد،از قدم زدن در پارک هم     می‌توان سیر خندید، از خوردن ساندویچ‌های ارزان قیمت هم می‌توان خاطرات خوش ساخت، از خرید کتابی کوچک هم می‌توان حظ فراوان برد.  با مروری بر خاطراتمان به وضوح درمی‌یابیم همگی خاطرات خوب ما بیشتر از آنکه به خاطرهزینه‌های زیاد وتفریحات گرانقیمت باشد حاصل بودن در کنار افرادی است که دوست‌شان داشته ایم، حاصل حس خوبی بوده است که در آن فضا و جمع داشته‌ایم، حاصل نگاه درستی است که به زندگی داشته‌ایم.  مادامی که فلسفه زندگی را درک نکرده باشیم و نگاه صحیح به زندگی و راه لذت بردن از آن را نیاموخته باشیم بهانه‌ها برای لذت نبردن فراوانند و اتفاقات خوب و خوشایند ناچیز و در دسترس دیگران، لذا پیوسته در حال مقایسه ایم و در حسرت و غم غوطه ور و در مسیرغلط زندگی  گره در گره !
منکر تاثیر درآمد بیشتر و تاثیر آن بر زندگی نیستم و قصد شعاردهی‌های بی پایه و پوچ را ندارم  اما آنچه امروز بیشتر از داشتن درآمد زیاد برای زندگی خوب به آن محتاجیم، آموختن فلسفه زندگی، آموختن راه لذت از زندگی بدون مقایسه و آموختن انتخاب‌های درست برای همراهی افراد زندگی مان است تا فارغ از کمیت مسائل از لحظه لحظه زندگی و باهم بودن‌ها استفاده کرده و خاطرات خوش بسازیم و از زندگی لذت ببریم. با آموختن این موارد آنگاه می‌توان حد و شرط  زندگی خوب را دقیق تر و بهتر مشخص کرد!